Olet täällä

Mistä apua arkeen ja häiriötilanteisiin?

Mistä apua arkeen ja häiriötilanteisiin?

 

Varautumisen tietopankki

Varautumisen tietopankkiin on koottu Pelastusopiston omia opetusmateriaaleja ja julkaisuja sekä muiden tahojen tuottamia julkaisuja, ohjeita ja oppaita.

Kodin turvaopas

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ylläpitää Kodin turvaopas - sivustoa, joka antaa ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen. Sivustolta löytyy neuvoja myös paloturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä rikosten estämiseen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

SPEK tuottaa ja päivittää turvatietoa, oppaita ja esitteitä mm. varautumisesta, väestönsuojelusta, onnettomuuksista ja häiriötilanteista. Linkki SPEK:n verkkosivuille.

Turvallisuuden palveluportaali

Portaalin monipuolisen turvallisuustietopankin tavoitteena on, että tieto löytyy mahdollisimman vaivattomasti. Linkit vievät mahdollisimman suoraan aiheen mukaisesti luotettavaksi todettuihin lähteisiin. Linkki turvallisuustietopankin verkkosivuille.

Suojele itseäsi ja muita - Kodin turvaopas

Sivusto on sisäasiainministeriön ja SPEKIN ylläpitämä verkkopalvelu kansalaisten arjen sujumiseen. Linkki suojele itseäsi ja muita – Kodin turvaopas verkkosivustolle.

Kansalaisenkäsikirja

Käsikirjasta löytyy tietoa mm. mm. kansalaisen arjesta ja poikkeusoloihin varautuisesta.

Turvallinen Suomi 2018

Teos jakaa ajankohtaista tietoa suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin tuottamisesta ja turvaamisesta. Linkki Turvallinen Suomi 2018 julkaisuun.

Huoltovarmuus

Huoltovarmuuskeskuksen sivustolla on kattavasti tietoa mm. huoltovarmuudesta ja jatkuvuudenhallinnasta. Linkki Huoltovarmuus verkkosivustolle.

Varmuuden vuoksi -verkkolehti

Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä verkkolehti, jossa on tietoa mm. huoltovarmuudesta, jatkuvuudenhallinnasta sekä kansalaisen varautumisesta. Linkki Varmuuden vuoksi -verkkolehti verkkosivustolle.

Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa

Näiltä sivuilta löytyvät puolustusministeriön julkaisut.

Miten toimia vedenjakelun häiriötilanteessa

Kajaani Vesi -liikelaitoksen ohjeet häiriötilanteessa toimimiseen.

Häiriötiedotteen tilaus

Kajaanin Vesi -liikelaitos tiedottaa vesihuoltopalveluiden keskeytyksistä ja häiriöistä ääni- ja tekstiviesteillä Kajaanin kaupungin asukkaita, myös kerros- ja rivitaloissa asuvia riippumatta Kajaanin veden asiakkuudesta. Palvelu on vastaanottajalle maksuton. Linkki Kajaanin Vesi -liikelaitoksen Teksti- tai ääniviesti vesihuoltopalveluiden häiriöistä verkkosivustolle.

Omatoiminen varautuminen

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sivusto varautumisesta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaisten arki sujuu mahdollisimman mutkattomasti, myös tilanteissa, joissa jokin yllättävä tapahtuma häiritsee arjen rutiineja. Linkki Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Omatoiminen varautuminen verkkosivustolle.

Kotivara

Marttaliitto ry:n kotitalousneuvontaa, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia. Linkki Marttaliitto ry:n kotivara verkkosivustolle.

Lisätietoja sähkökatkoista varautumiseen

Pahasti poikki

Puolustusministeriön kansalaisopas pitkiin sähkökatkoksiin.

Väestönsuojelu

Sisäasiainministeriön turvatieto -sivustolta löytyy tietoa mm. kokonaisturvallisuudesta, väestönsuojelusta sekä turvavinkkejä. Linkki pelastustoimi.fi Väestönsuojelu verkkosivustolle.

Pelastustoimen neuvot väestönsuojelusta

Linkki Kainuun Pelastuslaitos Väestönsuojelu verkkosivustolle
Linkki Kainuun Pelastuslaitoksen toimintaohjeet verkkosivustolle

Vaaranmerkki

Linkki pelastustoimi.fi Toiminta yleisen vaaramerkin soidessa verkkosivustolle, jossa voi kuunnella yleisen vaaranmerkin.

Tietoa Suomen kokonaisturvallisuudesta. Linkki veästönsuojeluoppaaseen.

Lakeja

Kuntalaki
Valmiuslaki
Pelastuslaki
Laki huoltovarmuudesta
Laki puolustusvoimista
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
Vesihuoltolaki

Viimeksi muokattu

17.7.2019