Olet täällä

Kajaanin Sammonkaari -hanke

Kajaanin Sammonkaari -hankkeen tavoitteena on luoda Kajaaniin entisen linja-autoaseman tontille nykyaikainen energia- ja ekotehokas keskustakortteli eri-ikäiseen ja -muotoiseen asumiseen. Hanke on korttelin suunnitteluhanke, jossa tehdään yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa korttelin toteutussuunnitelma.

Siinä määritellään korttelin ekologiset rakennusratkaisut ja rakentamishankkeen toteuttamistavat, jotka ohjaavat kaupungin viranomaistyönä tehtävää korttelin asemakaavoitusta sekä rakentamistapaohjeiden ja tontinluovutusehtojen tekemistä. Elinkaarikorttelissa on tarkoitus toteuttaa uusia asumisen ratkaisuja ja palveluja ja se tarjoaa alustan asumisen uusille energiatehokkuuden ja kiertotalouden innovaatioille ja teknologioille.

Asetu Sammonkaareen esitekuva

Tutustu esitteeseemme

Hankkeen taustat:

 • Vanhan linja-autoaseman tontti vapautuu uuteen käyttöön Kajaanin keskustaan
 • Elinkaariasumiselle ja uusien asumismuotojen kehittämiselle on kasvava tarve
 • Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kasvavat
 • Hankkeella on tavoitteena edistää puurakentamista, jota on käytetty Kajaanissa muihin kaupunkeihin nähden vielä vähän
 • Tiivistetään kaupunkirakennetta

Hankkeen pääteemat:

 • Yhteisöllisyys
 • Monisukupolvisuus
 • Ekologisuus
 • Puurakentamisen edistäminen
 • Kaupunkikeskustan kehittäminen
Sammonkaaren alueen viistokuva

Alueesta:

 • Keskeisellä paikalla Kajaania, josta hyvät kulkuyhteydet ympäri kaupunkia (palvelut, koulut, työpaikat)
 • Alueen hyödyntäminen innovoinnissa
 • Mahdollistaa monenlaista toimintaa alueelle
 • Elinvoiman tuominen kaupunkikuvaan
Sammonkaari Sotkamontie

Päälukuja:

 • Rakennettavan tilan arvioitu määrä 17 000 kem2
 • Arvioitu hankearvo 30 – 40 milj. €

Aikataulu:

 • Toteutussuunnittelu 2018 – 2020
 • Kaavoitus 2020 – 2021
 • Rakentaminen 2021-22 →

Tavoitteita:

 • Kaupunkikeskustan kehittäminen
 • Uudet innovatiiviset ratkaisut keskeisenä tekijänä
 • Rakentamisen ja palveluiden toteutussuunnitelma
 • Tasokas, laadukkaita asumisen ratkaisuja tarjoava kortteli, jossa kaikilla on esteetön ja helppo asua. Yhteisöllinen kortteli → ”Toinen tukee toista periaate”
 • Osallistetaan asumisen ratkaisujen ja palvelujen tuottajat
Sammonkaari Lönnrotinkatu

 

Mitä asioita hankkeessa haetaan?

 • Uusia rakentamisen ratkaisuja
 • Uusia asumisen ratkaisuja
 • Uusia palveluja ja palvelun tuottamisen muotoja
 • Ennennäkemättömiä ratkaisuja
 • Yksilöllisyyttä

Lopputulokset:

 • Korttelin toteutussuunnitelma, joka toimii kaavoituksen ohjeena
 • Ideakokonaisuus, jonka mukaisesti korttelialueelle rakennetaan
 • Alusta uusille innovaatioille
 • Yhteisöllinen alue jossa yhdistyy arjen turva
 • Yrityksillä mahdollisuus tuotekehitykseen

Viimeksi muokattu

13.1.2020