Olet täällä

Erityisuimaranneke

Erityisuimaranneke Kajaani (E-ranneke)

 

Asiakas saa edun esittämällä Kela – kortin tai lääkärin asettaman diagnoosin tai lääketieteellisen selvityksen. Kriteereinä rannekkeeseen toimii ICD-10, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä, jonka WHO on kehittänyt. Kriteerin pohjana on vesiliikunnan ja kuntosalitoiminnan tutkitusti myönteiset vaikutukset henkilön toimintakykyyn. Erityisuimarannekkeen tavoitteena on aktivoida henkilöä omaehtoisen liikunnan pariin.

Erityisuimaranneke on uinnin ja kuntosalin vuosiranneke. Ranneketta voi käyttää vesiliikuntakeskuksen aukioloaikoina kerran päivässä. Ranneke myydään myös ulkopaikkakuntalaisille. Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastetaan määräajoin. Myöntämisperusteista vastaa Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta, joka pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Erityisuimarannekkeen hinta on 120 €/vuosi/hlö (sis. uinti ja kuntosali) + rannekemaksu 6,00 €/ranneke.

Ranneke on voimassa vuoden ostopäivästä. Hinnanmuutokset ovat mahdollisia vuosittain. Erityisuimaranneke on uimahallikohtainen. Suunniteltua vuosittaista huoltotaukoa ei hyvitetä.

Erityisuimarannekkeen myöntämisperusteet

Asiakkaan tulee esittää myöntämisperusteiden mukaiset kriteerit rannekkeen ostamiseen. Erityisuimaranneketta ei myönnetä mikäli asiakas ei täytä myöntämisperusteita. Erityisuimarannekkeen väärinkäyttö johtaa rannekkeen mitätöimiseen.

Kriteerit joilla rannekkeen voi ostaa vesiliikuntakeskuksen kassalta: Henkilöllisyystodistus tulee esittää kassalla.

Nämä löytyvät Kela-kortista:

astmaatikot, kelakortin tunnus 203
diabeetikot, kelakortin tunnus 103
lihastautia sairastavat, kelakortin tunnus 108
mielenterveyspotilaat, kelakortin tunnus 112 tai 188
ms-potilaat, kelakortin tunnus 109 tai 303
Parkinsonin- tauti, kelakortin tunnus 110
reumasairaat, kelakortin tunnus 202
sepelvaltimotautia sairastavat, kelakortin tunnus 206
sydämen vajaatoimintaa sairastavat, kelakortin tunnus 201
kuulovamma haittaluokka 8
näkövamma, näkövammaiskortti (kortin saa näkövammaisten keskusliitosta)
epilepsia, kelakortin tunnus 111, 181, 182, 183

Alla olevissa tapauksissa toimita sairauskertomus tai lääketieteellinen selvitys ja yhteystietosi suljetussa kirjekuoressa vesiliikuntakeskus Kaukaveden aulassa olevaan E-ranneke palautelaatikkoon. Päätöksen arvioitu vastausaika on noin kaksi viikkoa.

CP-vammaiset (diagnoosi G80), kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13), lääketieteellinen selvitys
invalidit, vaikea vammaiset, tuki- ja liikuntaelinsairaat; haitta-aste vähintään 55% tai haittaluokka 11,lääketieteellinen selvitys
kehitysvammaiset kehitysvammahuollon lausunto tai kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73), lääketieteellinen selvitys
mielenterveyspotilaat (diagnoosi F32.2) ,lääketieteellisessä selvityksessä F 32.2
polion jälkitilat, lääketieteellinen selvitys
syöpäpotilaat (diagnoosi C-00-C96) , lääketieteellinen selvitys
vammaiset lapset lääketieteellinen selvitys (esim. adhd, autistit, epilepsia, sydänlapset, syöpää sairastavat, diastrofinen dysplasia (Q77), sääriamputaatiot molemmissa jaloissa)
uniapneapotilaat, lääketieteellinen selvitys
motoriikan kehityshäiriö F 82
elinsiirrot, lääkärintodistus
fibromyalgia 79.0 –79.2
dysfasia, alle 18 v. (diagnoosi F80.2 tai F80.1), lääketieteellinen selvitys
lyhyt kasvuiset aikuiset Q77
dystonia
sarkoidoosi

Lääketieteellisellä selvityksellä tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto).

Erityisuimarannekkeen ostaminen ja lataaminen tapahtuu kassalla. Ranneketta ei ladata toimistossa.

Avustaja

Joidenkin asiakkaiden on mahdollista saada nk. ”2-ranneke”, joka oikeuttaa asiakkaan saamaan täysi-ikäinen (18 v.) avustaja maksutta mukaan. Mikäli erityisuimarannekkeen haltija tarvitsee avustusta puku- ja peseytymistiloissa tulee avustajan olla rannekkeen haltijan kanssa samaa sukupuolta.

2-rannekkeeseen oikeutettuja ovat:

kehitysvammaiset (2-rannekkeen saa kassalta)
CP –vammaiset (2-rannekken saa kassalta)
näkövammaiset (2-rannekkeen saa kassalta)
dysfaatikot (alle 18 v.) (2-rannekkeen saa kassalta)
alle 10- vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset (2-rannekkeen saa kassalta)
harkinnanvaraiset, lääkärin tai fysioterapeutin lausunto avustajan tarpeesta tai kuntoutussuunnitelma (2-rannekkeeseen lupa toimistosta)

Viimeksi muokattu

17.10.2019