Olet täällä

Yrittäjille

Yritysten tukeminen poikkeusoloissa

 

Tiedote 26.5.2020: Kajaanin yrityspalvelusetelin käyttötarkoitusta laajennetaan väliaikaisesti koronakriisin takia myös myyntiin ja markkinointiin

Yksinyrittäjien korona-avustus

 

Yksinyrittäjän tuki  ja yrityspalvelusetelin hakemuksia ei käsitellä 29.6.-2.8.2020 välisenä aikana. Käsittely jatkuu 3.8.2020 alkaen. Hakemuksia voi kuitenkin tehdä ohjeiden mukaan ko. aikana.

 

HUOM! Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa lukea alla olevat ohjeet yksinyrittäjille korona-avustuksen hakuun.

   

  HUOMIOITAVAA

  • Yksinyrittäjän avustusta saa käyttää yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.
  • Yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Yksinyrittäjän avustus ei ole tarkoitettu veroihin tai veroluonteisiin maksuihin eikä uusinvestointeihin.
  • Dokumenttien tulee olla selvät, mieluiten PDF-muodossa.
  • Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten hakijan tulee ottaa käyttöön suomi.fi viestipalvelu https://www.suomi.fi/viestit
  • Hakemuksessa tulee selvästi kuvailla tilanteen heikentyminen 16.3.2020 jälkeen.
  • Yksinyrittäjätuki on saajalleen veronalaista tukea. Kunnat ilmoittavat tuen suoraan Verohallintoon.

  Lisäksi avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

  Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku avattiin Kajaanissa torstaina 16.4.2020 klo 14:00.

  Kajaanilaiset yksinyrittäjät voivat saada Kajaanin kaupungilta 2000 euroa avustusta koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten menetysten korjaamiseksi.

  Valtioneuvosto linjasi kehysriihessään 8. huhtikuuta, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnetään kunnille 250 miljoonaa euroa, josta Kajaani kaupungin osuus on 1 011 414 euroa. Tukisumma tarkoittaa, että korona-avustusta voidaan myöntää 505 kajaanilaiselle yksinyrittäjälle, joita Kajaanissa on yhteensä 811.

  Korona-avustusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella. Verkkosivuilla on myös työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet avustuksen hakuun. Kajaanin kaupungilta tukea hakevan yksinyrittäjän yrityksen kotipaikan tulee olla Kajaani. Yksinyrittäjien korona-avustushakemukset käsitellään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakemukset tullaan käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton mahdollinen lisäohjeistus tuen myöntämiseen voi mahdollisesti jonkin verran viivästyttää hakemuskäsittelyä.

  Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020.

  Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää. Korona-avustusta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Tämä mahdollistaa sen, että yksinyrittäjä voi samanaikaisesti hakea yrittäjien määräaikaista työttömyysturvaa, jonka myöntämisestä päättää yleisen työmarkkinatuen osalta Kela tai mikäli yrittäjä kuuluu johonkin työttömyyskassaan, niin asianomainen työttömyyskassa.

  Korona-avustuksen edellytykset:

  • Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi merkittävästi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
  • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajan. Sesonkiluonteisessa yritystoiminnassa voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.
  • Yritystoiminnan on ollut oltava kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
  • Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa ko-ronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

  Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Mikäli kyseessä on aloittava, alle 6 kk toiminut yritys, hakijan tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

  Ohje kunnille valtioavustuksen hakemiseen yksinyrittäjien tukemiseksi

  Suomen yrittäjät

  Suomen Yrittäjien ajantasainen korona-sivusto yrittäjille

  ELY-keskus

   

  Yrityksille apua rekrytoinnissa (MessiLive.fi)

  SIIRRY TÄSTÄ HAKULOMAKKEESEEN

  Kajaanin kaupungin pienhankintaohje

  Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi Kajaanin kaupungin hankintatoimi tekee kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joihin sovelletaan kaupungin omia pienhankintaohjeita.

   

  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian
  Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi
  Yrityksille kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa

  Kajaanin kaupungin tiedotteet yrittäjille

  Yksinyrittäjien korona-avustus (15.4.2020)
  Kuka voi hakea yrittäjän työttömyysturvaa ja miten sitä haetaan? (14.4.2020)
  Yritysten tukeminen koronavirustilanteen poikkeusoloissa: tietoa mm. helpotusta tilavuokriin ja maskuihin (30.3.2020)
  Kaupunkikeskustan pysäköinnin maksullisuus poistetaan ajalle 21.3.–13.4.2020 (20.3.2020)

  Videot

  ELY-keskusten poikkeusrahoitus yrityksille

  Yrittäjät joilla enintään 5 työntekijää

  Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv. Kaikille yhtiömuodoille, joissa työskentelee hakemushetkellä enintään 5 henkilö (ml. Yrittäjä/yrittäjät). Tilanneanalyysi enintään 10.000 e, tuki 80 %, avustuksesta voidaan maksaa ennakkoon 70 %.
  Kehittämistoimenpiteet, enintään 100 000 e, tuki 80 %, avustuksesta voidaan maksaa ennakkoon 70 %

  Ely-keskuksen ohje
  Haku linkki

  Yrittäjät joilla enemmän kuin 5 työntekijää

  Business Finland: Suomessa toimivat pk-yritykset joilla on 6-250 työntekijää sekä midcap-yritykset joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 milj. euroa.

  Neuvontapalvelut

  Kainuun yrittäjät
  Kainuun Etu Oy
  Pro Agria
  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Yritys-Suomen talousapu
  TE-palvelut
  Verottaja

  Viimeksi muokattu

  24.6.2020