Olet täällä

Korona

Kokoamme tälle sivulle ajankohtaista tietoa koronaviruksesta. Suosittelemme seuraaman myös muiden viranomaisten kanavia, jotka löytyvät sivun lopusta.   

Koronavirus

Oireet ja hoito – koronavirus (thl.fi)
Kainuun sote
THL mas­ki­suo­si­tus­kart­ta
THL koronakartta
Kasvomaskin käyttöohjeita
Koronavilkku sovellus

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen ajan­ta­sai­nen ti­lan­ne­tie­to ja Kai­nuun so­ten tie­dot­teet
Tilannetieto ja tiedotteet on koot­tu so­ten verk­ko­si­vuil­le: so­te.kai­nuu.fi ”ko­ro­nain­fo” lin­kin al­le. Sivustolta löytyy taulukko (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe): Määritelmä, yleiset varotoimet, maskit jos alueella tartuntoja 2 viikon aikana, etätyösuositus, toiminnan rajoitukset ja matkustaminen.

Kajaanin kaupunki muistuttaa kasvomaskien käytöstä ja turvaohjeiden noudattamisesta
Kaupunki seuraa aktiivisesti syksyn koronatilannetta. Kaupunki muistuttaa, että huomioimalla turvavälit ja hyvän käsi- ja yskimishygienian pystymme pitämään tilanteen jatkossakin hyvänä alueellamme. Toimitaan yhdessä vastuullisesti ja asioidaan vain terveenä. Kainuussa on voimassa kasvomaskisuositus. THL:n kasvomaski suositus on jaettu koronaepidemian eri vaiheisiin. Koronaepidemiassa on kolme vaihetta: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Kainuu on koronaepidemian perustaso vaiheessa.

Perustason suositus (lähde:thl.fi)
Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.
 • Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Kainuun sote koronaposti
Kai­nuun so­ten säh­kö­pos­tio­soit­e korona@kainuu.fi on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, niin silloin ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117 tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian.

Tar­jol­la kes­kus­te­lua­pua krii­si­ti­lan­tees­sa
Epä­var­ma ti­lan­ne ai­heut­taa ih­mi­sis­sä pal­jon huol­ta ja epä­var­muut­ta. Apua ja kes­kus­te­lu­kump­pa­ni löy­tyy ver­kon kaut­ta useas­ta eri pai­kas­ta. Katso lisätietoa Pandemiainfo - kaikki Kainuun soten koronavirusta käsittelevät tiedotteet sivustolta.

Valtakunnallinen neuvontapuhelin
Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, soi­ta So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­taan: 0295 535 535. Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163.Pu­he­lin- ja teks­ti­vies­ti­neu­von­nas­ta saa uu­des­ta ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta yleis­tä tie­toa, jo­ka pe­rus­tuu Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen verk­ko­si­vu­jen tie­toi­hin. Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukaiset päätökset

Tiedote: Marraskuussa on edelleen tärkeää varmistaa tapahtumien turvallisuus
Päätös: 22.10.2020

 

Kainuun soten tiedotuslehti koronaviruksesta Kainuussa

Kainuun soten tiedotuslehti koronaviruksesta Kainuussa

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET KORONAVIRUKSESTA
Usein kysytyt kysymykset (Valtioneuvosto)
Usein kysytyt kysymykset (THL)
Usein kysytytyt kysymykset (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto)

TIEDOTTEET (uusin ylimpänä)

Kainuun soten ohjeet ja toimenpiteet koronaepidemian kiihtymisvaiheessa (27.11.2020)
Kainuun sote – Kai­nuu on siir­ty­nyt ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen (26.11.2020 klo 17:47)
Kainuun sote – koronatiedote 26.11.2020 (26.11.2020 klo 12:25)
Kainuun sote – koronatiedote 26.11.2020 (26.11.2020 klo 17:45)
Perusopetus ohjeistaa varautumaan (8.10.2020)
Kajaanin kaupunki muistuttaa kasvomaskien käytöstä ja turvaohjeiden noudattamisesta (2.10.2020)
Kainuun sote – koronatiedote 5.9.2020 (5.9.2020 klo 10:10)
Kainuun sote – koronatiedote 4.9.2020 (4.9.2020 klo 15:00)
Kajaanin kaupunki suosittelee Koronavilkku sovelluksen lataamista (4.9.2020)
Koulukuljetuksissa olevien suojaaminen - ohjeistus (28.8.2020)
Kasvomaskien jakelu vähävaraisille käynnistyy Kajaanissa 31.8.2020 (28.8.2020)
Kaukametsän opiston lv 2020-2021 kursseille ilmoittautuminen avautuu 3.8. - ohje turvalliseen opiskeluun (15.6.2020)
Kajaanin yrityspalvelusetelin käyttötarkoitusta laajennetaan väliaikaisesti koronakriisin takia myös myyntiin ja markkinointiin (26.5.2020)
Kaupungintalon Kajaani Info avataan 1.6.2020 (27.5.2020)
Kajaanin kaupungin liikuntapaikkojen koronarajoituksia puretaan 14.5. alkaen (13.5.2020)
Kirjastopalvelut riskiryhmille (13.5.2020)
Koronaviruksen rajoitusten vaiheittaisen purkamisen vaikutukset Kajaanin seudun joukkoliikenteeseen 14.5. alkaen (11.5.2020)
Kajaanin kaupungin toimintaohjeet turvalliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 14.5.2020 alkaen (8.5.2020)
Kajaanin kaupungin toimintaohjeet turvalliseen koulunkäyntiin 14.5.2020 alkaen (8.5.2020)
Kajaanin kirjastojen uloslainaus alkaa (7.5.2020)
Kajaanin kaupunki purkaa rajoituksia kulttuuri- ja sivistyslaitoksissa hallituksen linjauksen mukaisesti (5.5.2020)
Kajaanin kaupungin liikuntatulosyksikön liikuntapaikkojen toiminta 14.5.2020 alkaen (5.5.2020)
Kajaanilainen, tarvitsetko apua ruokakauppa- ja apteekkiasioissa? Soita Kajaanin kaupungin palvelupuhelimeen 040 688 7000
Kajaanissa oppilaiden ruokakassijakelu on toukokuussa (28.4.2020)
Hallitus jatkoi poikkeusoloihin liittyviä toimia kuukaudella - Kajaanin kaupungin toiminnot poikkeusolojen aikana (6.4.2020)
Tiedotus koskien synnytystoimintaa alkaen 6.4.2020 klo 8.00 alkaen (5.4.2020)
Kainuun soten pandemiainfo sivusto: Tarjolla keskusteluapua kriisitilanteessa
Kajaanin sivistystoimen palveluissa muutoksia poikkeusolojen aikana (1.4.2020)
Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian (31.3.2020)
Yritysten tukeminen koronavirustilanteen poikkeusoloissa (30.3.2020)
Liikkumisrajoitukset Uudellemaalle tulivat voimaan 28. maaliskuuta 2020 (28.3.2020)
Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme heitä tukea (27.3.2020)
Kainuun keskussairaalan päivystyksen järjestelyt pandemian aikana (27.3.2020)
Kainuun koronavirustilanne 28.3.2020 klo 12 (28.3.2020)
Linja-autovuorojen keskeytykset jatkuvat (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu (27.3.2020)
Kajaanin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut poikkeusolojen aikana (26.3.2020)
KAMK taltuttamassa koronavirusta supertietokoneella (26.3.2020)
Kouluruokaa kotiin -kampanja auttaa kajaanilaisia lapsiperheitä (25.3.2020)
Ohjeistus kuntalaisille terveysasemalla asiointiin pandemian aikana (25.3.2020)
Korona, perheen talous ja sosiaalinen tuki (24.3.2020)
Kajaanin Info palvelee vain puhelimitse ja sähköpostilla (23.3.2020)
Kaupunkikeskustan pysäköinnin maksullisuus poistetaan ajalle 21.3.–13.4.2020 (20.3.2020)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja mahdollisuus ilmoittaa, ettei vie lastaan varhaiskasvatuspaikkaan (20.3.2020)
Kainuun musiikkiopisto aloittaa etäopetuksen 23.3.2020 (19.3.2020)
Kaupungin verkkosivuille on avattu koronainfo-sivusto (19.3.2020)
Osa linja-autovuoroista jää ajamatta oppilaitosten sulkemisen vuoksi (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) (18.3.2020)
Kai­nuun ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne 18.3.2020 klo 12 (18.3.2020)
Kajaanin Veden asiakaspalvelupiste suljetaan koronavirusriskin vuoksi (17.3.2020)
Kajaanin kaupungin sisäistä koulupäivisin ajettavaa joukkoliikennettä karsitaan seutuliikenteen osalta 18.3.2020 alkaen (17.3.2020)
Kunnallinen päätöksenteko toimii Kajaanissa myös poikkeusoloissa (17.3.2020)
Kajaanin kaupungin toiminnassa muutoksia poikkeusolojen aikana - koulut toimivat poikkeuksellisesti (17.3.2020)
Henkilöstöravintola Kajateria, opiskelijaravintolat Vimpeli ja foX sekä Vuorikadun kampuksen opiskelijaravintola ovat suljettu 18.3.2020 alkaen (17.3.2020)
Kainuun sote pandemiatiedote 17.3.2020 (17.3.2020)
Kirjastot ovat suljettuina valtioneuvoston päätöksellä 18.3.–13.4.2020 (17.3.2020)
The schools will be closed on Wednesday the 18th of March. Koulut suljetaan keskiviikkona 18.3.2020 (17.3.2020)
Etäluettavien vesimittareiden asennukset keskeytetään (17.3.2020)
Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi - Kajaanin kaupunki on ryhtynyt valmistelemaan käytännön toimenpiteitä (17.3.2020)
Kainuun sote pandemiatiedote 17.3.2020 (17.3.2020)
Kirjastot ovat suljettuina valtioneuvoston päätöksellä 18.3.–13.4.2020 (17.3.2020)
Koulut suljetaan keskiviikkona 18.3.2020, tiedote selkokielellä suomi - englanti (17.3.2020)
Kainuun koronavirustilanne Kainuussa ei todettuja koronavirustapauksia. Tilanne 16.3.20 klo 12 (16.3.2020)
Vimpelin ja Vuorikadun kampuksen lounasruokailu siirtyy ja keskittyy opiskelijaravintola foXiin (16.3.2020)
Kajaanin ammattikorkeakoulu ottaa käyttöön vaihtoehtoiset opetuksen järjestelyt (15.3.2020)
Kajaanin lukio siirtymässä merkittävin osin etäopiskeluun koronaviruksen vuoksi (15.3.2020)
Kajaanin kaupunki noudattaa viranomaisten antamia ohjeita - miten toimitaan koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi (15.3.2020)
THLn suositus: Sairasta lievät oireet kotona - terveydenhuolto auttaa vakavista oireista kärsiviä (15.3.2020)
Kajaanin seudun joukkoliikenne liikennöi normaalisti (13.3.2020)
Kaukametsän kaikki yleisötilaisuudet perutaan 13.3.-19.4.2020 (13.3.2020)
Teatteriesitykset 15.4. saakka on peruutettu (13.3.2020)
Kainuun soten tiedote/ohje - Koronavirus COVID-19 – epäily - miten toimitaan (12.3.2020)
Finnair peruu kaikki Jyväskylän, Kajaanin, Kokkolan ja Kemin lennot ajalta 1.-30.4. 2020 (10.3.2020)
Kajaanin kaupunki seuraa ja varautuu: koronavirus ja mahdolliset työtaistelutoimenpiteet (6.3.2020)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja ohjeita käsi- ja yskimishygieniaan (5.3.2020)

MUIDEN VIRANOMAISTEN TIEDOTTEET JA OHJEET
Kainuun soten ohjeet ja toimenpiteet koronaepidemian kiihtymisvaiheessa
Ministeriön tietopaketit koronaviruksesta (Valtioneuvosto)
Ajankohtaista koronaviruksesta (THL)
Koronavirustilanteen vaikutukset Kelan palveluihin ja etuuksiin (Kela)
Kainuun soten pandemiainfo
Valtakunnallinen koronaviruspuhelinneuvonta
Sosiaali- ja terveysministeriön antamat ohjeet koronavirustilanteessa
Koronavirus COVID-19 selkokielellä (THL)
Luotettavaa tietoa koronaviruksesta selkokielellä ja kuvin tuettuna (Selkokeskus)

MUILLA KIELILLÄ
On this page has links to reliable information released by Finnish authorities on coronavirus and its effects in Finland (InfoFinland | Useita kieliä)
Aktuellt om coronaviruset COVID-19 (THL | Ruotsi)
Coronavirus COVID-19 – Latest Updates (THL | Englanti)
Information och råd om coronaviruset (Statsrådet/Valtioneuvosto | Englanti)
Information and advice on the coronavirus (Finnish Government/Valtioneuvosto | Englanti)
On this page you can find instructions concerning Coronavirus COVID-19 (THL | Useita kieliä)
Information about the COVID-19 virus for immigrants in 28 different languages (ADMin4ALL | Useita kieliä)

OHJEET KUNTALAISILLE
Kainuun soten ohjeistus kuntalaisille terveysasemalla asiointiin
Ohjeet koronavirustaudin kotihoitoon
Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon
Oireiden arviointi Omaolo-palvelussa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa koronaepidemian aikan
Esimerkkejä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä poikkeusoloissa

 

KAJAANIN KAUPUNGIN PALVELUIDEN AUKIOLOAJOISSA JA TAPAHTUMISSA PALJON MUUTOKSIA

Maailmanlaajuisen koronavirus pandemian vuoksi, olemme joutuneet rajoittamaan palvelujamme. Haluamme osaltamme kantaa vastuuta ja olla mukana hidastamassa koronaviruksen leviämistä. Tilanteen niin salliessa, palvelumme jatkuvat normaalisti viranomaismääräysten antamissa rajoissa. Tarkkailemme tilannetta jatkuvasti ja seuraamme Valtiovaranministeriön ja THL:n ohjeistuksia.

Suomen hallitus linjasi neuvottelussaan 3.–4.5.2020 toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Kajaanin kaupunki purkaa kulttuuri- ja sivistyslaitoksien palvelurajoituksia hallituksen linjauksen mukaisesti. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen. Palveluja avataan siksi tarkoin reunaehdoin ja rajoituksin, joiden kohdentumisesta eri palveluihin tiedotetaan vielä tarkemmin toukokuun aikana.

Suosittelemme seuraamaan tiedotusta meidän ja alla olevien toimijoiden verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta.

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURILAITOKSET

 • Kajaanin kaupunginkirjasto avataan asteittain ja hallitusti valtioneuvoston päätöksellä maanantaina 1.6.2020.
 • Kajaanin taidemuseo avautuu hallituksen linjauksen mukaisesti maanantaina 1.6.2020.
 • Kainuun museo avautuu hallituksen linjauksen mukaisesti maanantaina 1.6.2020.
 • Kainuun musiikkiopisto, opetus jatkuu etäopetuksena kevätlukukauden 2020 loppuun saakka.
 • Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen kaikki yleisötilaisuudet peruutettu 31.5.2020 saakka.
 • Kaukametsän opisto, avoimen kansalaisopiston lukuvuosi ja lasten taiteen perusopetus kuvataiteessa ovat päättyneet tältä keväältä.
 • Kajaanin kaupunginteatteri on suljettu toistaiseksi. Kaikki kevätkauden 2020 teatteriesitykset on peruutettu. Teatterin syyskausi käynnistyy suunnitellusti teatteritalolla 19.9.2020 ja seminaarilla 3.10.2020 hallituksen silloiset linjaukset huomioiden.
   

TEKNISEN TOIMIALAN YKSIKÖT
Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa 4.5.2020 kerrottiin liikuntapaikkojen vaiheittaisesta avaamisesta. Ensimmäisenä avataan ulkoliikuntapaikat alkaen 14.5.2020 harrastusryhmien
käyttöön.

 • Ulkoliikuntapaikoilla on kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa 1.6.2020 asti.
 • Kaukavesi avataan suunnitellusti elokuussa 2020 hallituksen silloiset linjaukset huomioiden.
 • Jäähallit avataan suunnitellusti elokuussa 2020 hallituksen silloiset linjaukset huomioiden.
 • Kajaanihalli avataan suunnitellusti elokuussa 2020 hallituksen silloiset linjaukset huomioiden.
 • Ruuhijärven kalastusalue on toistaiseksi suljettuna ja avataan jäiden lähdettyä.
 • Kesäniemen, Paltaniemen ja Kuluntalahden uimarannat avataan kesäkuussa juhannusviikolla.
 • Otanmäen maauimala, tilanne tarkentuu 1.6.2020.

 

THERE ARE MANY CHANGES IN OPENING HOURS AND EVENTS, DUE TO A WORLDWIDE CORNAVIRUS PANDEMIC

For our part, we want to take responsibility and help slow down the spread of the coronavirus. When the situation  permits, our services will normally continue within the limits set by the authorities. We are watching the situation and following the instructions of the Ministry of Finance and THL.

In its negotiations on 3–4 May 2020, the Finnish government outlined an action plan for a hybrid strategy for managing the corona crisis and the phasing out of restrictions caused by the virus. The city of Kajaani will lift the service restrictions on cultural and educational institutions in accordance with the government's policy. Although the epidemic is currently in the dormant phase, there is still a risk that it will accelerate again. The services will therefore be opened under strict boundary conditions and restrictions, the allocation of which to the various services will be announced in more detail during May.

We recommend that you follow our information through our websites and social media channels below.

THE CULTURAL INSTITUTIONS OF THE CITY OF KAJAANI

 • Kajaani City Library will be opened gradually and in a controlled manner by a decision of the Government on Monday, June 1, 2020.

 • Kajaani Art Museum will be opened gradually and in a controlled manner by a decision of the Government on Monday, June 1, 2020.

 • Kainuu Museum will be opened gradually and in a controlled manner by a decision of the Government on Monday, June 1, 2020.
 • Kaukametsä Civic Center the school year of the open civic college and the basic teaching of children’s art in fine arts have ended this spring.
 • Kainuu Music Academy teaching will continue as distance learning until the end of the spring semester 2020.
 • Kaukametsä Congress and Cultural Centre are now closed until 31 May 2020
 • Kajaani City Theater is closed for the time being. All spring performances have been canceled. The autumn season of the theater will start as planned at the theater building on 19 September 2020 and at a seminar on 3 October 2020, taking into account the government's guidelines at the time.

THE TECHNICAL DEPARTMENTS OF THE CITY OF KAJAANI
At the Government press conference on 4 May 2020, the gradual opening of sports venues was announced. The first to open outdoor sports venues from 14.5.2020 for hobby groups for use.

 • There is a limit of ten people at outdoor sports venues until June 1, 2020.

 • Water sports center Kaukavesi will be opened as planned in August 2020, taking into account the government's guidelines at the time.

 • Icehalls will be opened as planned in August 2020, taking into account the government's guidelines at the time.

 • Kajaanihalli sports hall will be opened as planned in August 2020, taking into account the government's guidelines at the time.

 • The Ruuhijärvi fishing area is closed for the time being and will be opened after the ice has left.
 • Kesäniemi, Paltaniemi and Kuluntalahti Beaches will open in June during Midsummer week.

 • Otanmäki inland swimming pool, the situation will be specified on 1.6.2020.

 

Viimeksi muokattu

27.11.2020