Olet täällä

Hankkeet ja projektit

Perusopetuksen hankkeet ja projektit

Opetus ja koulutus

Pelimoottoriopettajat

Kuva: Pelimoottoriopettajat päättäjäistilaisuudessa

Pelimoottorit ja 3D-mallintaminen hanke 2019-2020

3D-mallintaminen ja pelimoottorien hyödyntäminen toimivat jatkumona uuden opetussuunnitelman myötä tulleelle ohjelmoinnille. Yhteistyö korkea-asteen opiskelijoiden kanssa mahdollistaa vertaistuen, jossa kohtaa opettajan pedagoginen näkemys sekä tutoropiskelijan tekninen osaaminen.

 Peruskoulusta alkava pelimoottorin hyödyntäminen luo jatkumon perusopetuksesta jatko-opintoihin ja työelämään saakka. Korkeakouluopiskelijoiden ohjaama ohjelmointikerho mahdollistaa innostuksen ja motivaation suuntaamisen oman mielenkiinnon kohteeseen. Kahden koulutusasteen yhteistyö ja alueen valmiit verkostot tukevat peliosaamisen koulutusta ja lisäävät tiimityövalmiuksia sekä tukevat opetus- ja kasvatustyötä.

Tavoitteet

 • Uuden opsin toteuttaminen (Ohjelmointi, 3D)
 • Vahvistaa jo olemassa olevaa mentoritoimintaa ja mentorien osaamista
 • Aktivoida oppilaita kerhojen avulla
 • Pelillisyyden hyödyntäminen perusopetuksessa
 • Pilotoida uusia tapoja oppia
 • Uudenlaisen osaamisen kehittäminen
 • Ennakoida pitkällä aikavälillä Kainuun osaamistarpeita

Pedagogiset tutorit ja robotiikka hanke 2019-2021

Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa keskeisenä kehittämisen keinona on Kainuun älykäs erikoistuminen; automaatio, mittaustekniikka, pelit ja simulaatiot. Robotiikka ja ohjelmointi ovat tulleet osaksi uutta opsia, ja Kajaanissa niistä voidaan luoda jatkumo, “robotiikkapolku”, perusopetuksesta ammattikorkeakouluun. Tällainen kouluasteiden yhteistyö mahdollistaa tasalaatuisen ja johdonmukaisen digitaalisen oppimispolun luomisen oppijoille. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan tvt-tutoreiden teknisen ja pedagogisen osaamisen tason nostamista robotiikassa ja ohjelmoinnissa. Tavoitteena on luoda uudenlaista yhteistyötä ja resurssiviisautta käyttämällä ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoita tutoreina ja valmiita ympäristöjä tvt-tutoreiden tukena opetuksessa.

Tavoitteet

 • Luonteva jatko toiminnalle 2014 ->tvt-tutoreiden robotiikan ja ohjelmoinnin osaamisen tason nostaminen
 • Tvt:n pedagogiikan kehittäminen
 • Oppiasteet ylittävä yhteistyö perusopetus/Toinen aste/AMK
 •  
 • Pitkällä aikavälillä OPS-työ, jossa robotiikkaa integroidaan eri oppiaineisiin  yhtenäinen Kajaanin perusopetuksen “robotiikkapolku”.
 • Kainuulainen alueellinen näkökulma; Toiminta tukee Kainuun maakuntaohjelman keskeistä ajatusta Kainuun älykkäästä erikoistumisesta; automaatioon, mittaustekniikkaan, peleihin ja simulaatioihin.

Kajaanin kaupungin pilotit esi- ja perusopetuksessa

Väärä Scaldin tunniste ID.

 

Viimeksi muokattu

7.5.2019