Olet täällä

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

 Koulumme noudattavat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lakeja

Opetus ja koulutus

Lehtikankaan koulu. Kuva Reijo Haukia

Kaikki Kajaanin perusopetuksen koulut päivittävät vuosittain lukuvuosisuunnitelman yhteydessä yksikkökohtaisen toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa. Kouluilla on suunnitelmassa kaksi kaupungin yhteistä tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön painopistealuetta; 1) sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen ja 2) segregaation lieventäminen, sekä 1-2 oppilaitoskohtaista painopistealuetta. Nämä ovat valikoituneet kouluissa tehtyjen oppilaskyselyjen tulosten pohjalta.

Koulujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöhön nimetyt yhteyshenkilöt huolehtivat oppilaitoskohtaisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toimeenpanosta yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa.  Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tukena kaikilla perusopetuksen kouluilla on käytössä Opetushallituksen laatima Tasa-arvo on taitolaji –opas.

Viimeksi muokattu

9.1.2020