Olet täällä

SOPU -ryhmä

Keskuskoulun SOPU -ryhmä (sovitaan puhumalla).

Opetus ja koulutus

 

KESKUSKOULUN SOPU-RYHMÄ

Koulussamme toimii SOPU-ryhmä (sovitaan puhumalla). Se pyrkii ennaltaehkäisemään kiusaamista ja syrjäytymistä sekä puuttuu mahdollisimman tehokkaasti kiusaamistapauksiin.

Kun vanhempi ottaa yhteyttä kouluun kiusaamisasiassa tai oppilas kertoo kiusaamisesta opettajalle, selvitetään ensin, onko kyseessä systemaattinen kiusaaminen, satunnainen konflikti, riita lasten välillä tai väärinkäsityksiin perustuva loukkaantuminen. Kiusaamisen tunnusmerkit täyttävistä tapauksista välitetään tieto SOPU-ryhmälle, jonka jäsenet ryhtyvät selvittämään asiaa ja käymään keskusteluja eri osapuolten kanssa. Ryhmän jäsenet keskustelevat ensin kiusatun oppilaan kanssa ja tämän jälkeen jokaisen kiusaamiseen osallistuneen oppilaan kanssa yksitellen. Kiusaamisessa mukana olleet lapset tavataan vielä ryhmänä. Kun on sovittu, miten he muuttavat käyttäytymistään, sovitaan uudesta tapaamisesta, nk. seurantakeskustelusta.

Sekä kiusatun että kiusaamiseen osallistuneiden kanssa tavataan uudelleen ja varmistetaan, että kiusaaminen on todella loppunut. Vanhempia informoidaan omaa lasta koskevista tapauksista yleensä ensimmäisten keskustelujen jälkeen, ja lisäksi tarvittaessa vanhempia pyydetään selvittämään asiaa koululle. Ensisijaisesti kiusaamiseen liittyvät keskustelut käydään kuitenkin koulun aikuisten ja oppilaiden välillä. Koulun SOPU-ryhmässä ovat tänä lukuvuonna opettajat Maarit Särkiniemi, Tuula Löhönen, Jaana Tuovila-Nissinen, Miia Kemppainen, kuraattori Kirsi Romppainen ja oppilaanohjaaja Hannu Komulainen.

Viimeksi muokattu

27.9.2016