Olet täällä

Moottorikelkkailu

Moottorikelkkailu

Katso moottorikelkkareitit Kainuun ulkoilukartasta.

Kajaanin moottorikelkkauraverkoston ylläpidosta vastaa Kajaanin Moottorikelkkayhdistys.

KAMORE-KAINUUN KELKKAURAT KUNTOON

 

Kainuussa on ollut käynnissä 2018 alkupuolelta asti kelkkareittien esiselvityshanke, jossa on kartoitettu eri kuntien kelkkareittien tilaa. Uusia reittejä myös suunnitellaan. Tarkoitus on muodostaa reiteistä rengasmaisia, jolloin niiden käytettävyys paranee. Reittilinjaukset on suunniteltu tehtäväksi siten, että niissä hyödynnetään mahdollisimman paljon sähkölinja-alueita sekä teiden varsia. Tällä hetkellä Kainuussa jokainen kunta hoitaa omaan tahtiinsa kelkkareittien suunnittelutyötä.

Kajaanissa suurin osa kelkkaurista kulkee yksityisten maanomistajien mailla. Kelkkaurat pyritään sijoittamaan niin, ettei maanomistajille aiheudu niistä haittaa. Maanomistajat voivat hyödyntää urapohjaa kesäaikaan esimerkiksi metsänhoidollisissa töissä. Maanomistajilla on mahdollisuus vaikuttaa reitin sijaintiin sopimalla asiasta kaupungin kanssa. Kelkkaurien leveys on 6m.

Uusien reittien rakentaminen tapahtuu vuosien 2020 ja 2021 aikana. Maasto-olosuhteet huomioiden osa töistä tehdään lumipeitteiseen aikaan. Vanhojen reittien kunnostamista tehdään osin jo vuoden 2020 aikana Otanmäestä Pohjois-Savon rajalle suuntautuvilla reiteillä, jotka sijaitsevat pääosin valtion mailla.  Kelkkaurien metsän raivaamisesta ja mahdollisista hakkuista vastaa Kajaanin kaupunki. Nämä työt toteutetaan vuosien 2020 ja 2021 aikana. Kelkkaurat rakennetaan niin, että kannot ja kivet poistetaan urilta. Ojien kohdille rakennetaan sillat ja laitetaan rummut sopiviin kohtiin urille. Rakentamisesta aiheutuvat vahingot korvataan maanomistajille. Kaupunki sopii maanomistajien kanssa uran paikalta tarvittaessa poistettavista puista erikseen.

Viimeksi muokattu

30.10.2020