Olet täällä

Kulttuuriavustukset

Kajaanin kaupunki myöntää avustusta kulttuuritoimintaa harjoittaville kajaanilaisille yhteisöille ja yksityisille henkilöille. 

Kulttuuri

Lumimiilu. Kuva: Marko Karvonen

Yleisavustusta voidaan myöntää niille paikallisille yhdistyksille, joiden toiminta sääntöjen mukaan kuuluu pääasiallisesti Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 2 §:ssä määritellyn kulttuuritoiminnan piiriin: “Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan … taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.”

Kohdeavustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille sekä sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa. Kysymykseen voi tulla myös yhteisöt, jotka harjoittavat muuta kulttuuritoimintaa kuin lain 2 §:ssä määritellään.

Yksityisiä ammattitaiteilijoita tuetaan vain siinä tapauksessa, että samalla lisätään ja monipuolistetaan paikallista kulttuuritarjontaa, esim. järjestämällä taiteilijoille julkisia esiintymisiä ja muita työtilaisuuksia. Avustusta voidaan myöntää myös taiteellisen uran luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjakkaille paikallisille taitelijoille.

Avustusta haetaan sähköisesti

Kulttuuriavustusta haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikana. Vuoden 2018 hakuaika päättyy 30.4.2018.

Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää ja tulostaa alla olevan pdf-lomakkeen. Kirjallinen hakemus liitteineen palautetaan Kajaani Infoon osoitteeseen:

Kajaani Info
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani 

 

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustusta saaneiden yksityisten henkilöiden ja yhdistysten on annettava selvitys avustusten käytöstä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Jos selvityksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää ja tulostaa alla olevan pdf-lomakkeen. Kirjallinen hakemus liitteineen palautetaan osoitteella Kaukametsän toimisto, Koskikatu 2, 87200 Kajaani.

 

kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
044 710 0922
Kaukametsän kulttuuripalvelujen ostot, Runoviikon tapahtumapäällikkö
Sähköpostiosoite: 

Viimeksi muokattu

15.3.2018