Olet täällä

Aikuisten taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden opinnot aikuisille tarjoavat monia mahdollisuuksia kehittää taiteen tietotaitoa, erilaisten materiaalien ja tekniikoiden hallintaa, omaa ilmaisua sekä valmiuksia eri aikakausien visuaalisten ilmiöiden tarkasteluun.

Kulttuuri

Aikuisten taiteen perusopetuksen oppilastöitä.gif Kuvat Minna Meriläinen

Kaukametsän opiston visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus aikuisille

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, opetussuunnitelman mukaisesti tasolta toiselle etenevää taiteen opetusta. Kaukametsän opistossa visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opintokokonaisuuteen sisältyvät kuvataiteen ja käsityön suuntautumisvaihtoehdot. Työpajaopintojen lisäksi opintokokonaisuuteen sisältyy taiteenalueiden yhteisiä, teoriapainotteisia opintoja.  

Visuaalisten taiteiden opinnot antavat mahdollisuuden kehittää kuvataiteen ja käsityön tietoja ja taitoja, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta sekä visuaalisen lukutaidon ja ilmaisun valmiuksia. Monipuolisen harrastusmahdollisuuden lisäksi opinnot voivat toimia myös ammatillisena täydennyskoulutuksena. Esimerkiksi opettajille, varhaiskasvattajille ja yrittäjille taiteen perusopetuksen opinnot voivat olla keino kehittää tavoitteellisesti omaa työtä ja osaamista. Opintoja voi sisällyttää myös toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitosten vastaavansisältöisiin tai valinnaisiin opintoihin. Aiemmin muualla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi visuaalisten taiteiden opintokokonaisuuteen.  

Laajan oppimäärän mukaisista perusopinnoista (20 op) ja syventävistä opinnoista (28 op) annetaan päättötodistus. Mikäli ryhmissä on tilaa, myös  yksittäisille kursseille voi osallistua ilman kokonaisuuden suorittamista. Osallistuminen ei edellytä aiempia kuvataiteen tai käsityön opintoja!

Lisätietoja

Kuvataide ja visuaaliset taiteet: Sini Sarén p. 044 7100 971, sini.saren(at)kajaani.fi
Käsityö ja visuaaliset taiteet: Heli Karppinen p. 044 7100 382, heli.karppinen(at)kajaani.fi

Viimeksi muokattu

13.10.2020