Olet täällä

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Opetushallituksen rahoittamassa nuorisotakuukoulutuksessa  maahanmuuttajataustaisille nuorille opetetaan peruskoulun pakollisia aineita.

Kulttuuri

Verso-opiskelijoiden arkea. Kuvat Sini Sarén

Koulutuksen kohderyhmä ovat pääasiassa alle 20-vuotiaat oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajanuoret, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin, ja toissijaisesti alle 29-vuotiaat vastaavassa tilanteessa olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka ovat suorittaneet peruskoulun 8.- ja 9.-luokan opintoja tai hankkineet vastaavat taidot muutoin. Koulutukseen voidaan valita myös muita jatko-opintoihin suuntautujia, jotka tarvitsevat lisää opintoja saavuttaakseen jatko-opiskelupaikan. Koulutukseen voidaan ottaa mukaan 15 opiskelijaa pääsykokeiden kautta. Opiskelu on osallistujille maksutonta. Hakuaika on keväällä ja koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Opinnoissa suoritetaan kesken jääneitä, parannettavia tai lisäopetusta vaativia peruskouluopintoja, kuten suomen kieltä, englantia, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä mahdollisesti valinnais-, taide- ja taitoaineita. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Verso-hankkeen opetuksesta vastaavat Kajaanin keskuskoulu ja Kaukametsän opisto. Perusopetuksen opettajia on mukana monesta Kajaanin kaupungin yläasteen koulusta. Opetussuunnitelman laatimisessa on huomioitu oppilaitosten toimintaympäristö, paikalliset arvovalinnat ja osaamisvahvuudet sekä erityisresurssit. Opetus on ajankohtaisten asioiden opetusta. Yhteistyö eri tahojen kanssa lisää opiskelun elämänläheisyyttä ja syvällisyyttä sekä opiskelijan osallisuutta uuteen ympäristöönsä.

 

Lisätietoja Verso-hankkeen koordinaattori Sini Sarén p. 044 7100971, sini.saren(at)kajaani.fi

Viimeksi muokattu

4.10.2016