Olet täällä

Lukukausimaksut

Musiikkiopiston lukukausimaksut 30.4.2015 alkaen

Kulttuuri

Lukukausimaksut koskevat kajaanilaisia ja sopimuskuntalaisia.

Solistinen opetus (pari/ryhmäopetus on 50 % pääaineen hinnasta):
30 min 145 €/lapset, ryhmäopetus 73 €, 177 €/aikuiset
45 min 177 €/lapset,  ryhmäopetus 89 €, 195 €/aikuiset
60 min 195 €/lapset,  ryhmäopetus 98 €220 €/aikuiset
90 min 220 €/lapset

Sivuaineen opetusmaksut ovat samat kuin pääaineen maksut. Toiminta-alueen ulkopuolella asuvilta perittävät maksut:
Solistinen opetus
30 min 202 €, 45 min 250 €, 60 min 275 € ja 90 min 300€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Avoin opetus:
30 min 450 €, voi ostaa myös kertatunteja: 1 kerta 30 €
45 min 680 €, voi ostaa myös kertatunteja: 1 kerta 42 €

Kuoro ja orkesteri (ulkopuolinen oppilas) 40 €
Bändiopetus 45 min 200 € ja 60 min 250 €
Pääaineena musiikin perusteet 110 €/lukukausi

Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennusryhmä:
45 min 92 €

Solististen aineiden ja musiikkileikkikoulun opiskelijoiden materiaalimaksut ovat 3 €/ lukukausi. 

Tanssi: 1 x vk  2 x vk
30 min   95 €
45 min 105 €    160 €
60 min 115 €    180 €
75 min 125 €    190 €
90 min 135 €    200 €

Yhdistelmät:
45+60 min 170 €
60+75 min 185 €
60+90 min 190 €
75+90 min 195 €
Tanssin erikoiskoulutusluokat:
EK 1 ryhmä 200 €
EK 2 ja 3 ryhmät 230 €
Lisätunnit/viikko: ensimmäinen tunti 40 €, toinen tunti 60 € ja kolmas tunti 80 €. 

Tanssioppilaiden materiaalimaksut ovat 1 €/lukukausi.

Uusien oppilaiden kirjaamismaksut solistiset aineet ja tanssi 17 €
Tanssioppilaat 17 € 

Alennukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Perhealennus (30 €) pääaineesta annetaan samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle, joka on myös oppilaana Kainuun musiikkiopistossa, Muskarissa tai Ballet Kaukametsässä. Oppilas voi saada alennuksen mistä tahansa oppiaineesta vain yhden kerran.

Soitinvuokramaksut:
Lukuvuosi 60 €, lukukausi 30 €, 2 kk tai vähemmän 15 €

Soitinvuokra ulkopuolisille:
Lukuvuosi 140 €, lukukausi 70 €, 2 kk tai vähemmän 35 €
Soittimen voi vuokrata vuodeksi kerrallaan.

Ulkopuolisilta perittävä maksu:
Todistukset 30 €

Muilta kuin musiikkiopiston oppilailta perittävät maksut: 

Tasosuoritusmaksut:
70 € perustaso 1
80 € perustaso 2
120 € perustaso 3
150 € musiikkiopistotaso
Yleisten aineiden tasosuoritusmaksu 60 €

 

Kaikilla uusilla oppilailla on mahdollisuus jäädä pois opetuksesta kahden peräkkäisen opetustunnin jälkeen ilman siitä aiheutuvaa lukukausimaksua.Mikäli oppilas lopettaa opiskelun myöhemmin kesken lukukauden, on hän velvollinen maksamaan koko lukukausimaksun. Huom! Entisten jatkavien oppilaiden on ilmoitettava opiskelun lopettamisesta viimeistään kahden ensimmäisen opetusviikon aikana, jolloin perimme maksun näiltä kahdelta viikolta ja myöhemmin lopettaneilta oppilailta perimme koko lukukausimaksun.

VÄÄRINKÄSITYSTEN VÄLTTÄMISEKSI LOPETTAMISILMOITUS TEHDÄÄN AINA KAINUUN MUSIIKKIOPISTON TOIMISTOON. JOS OPPILAS ON ALLE 18-VUOTIAS, ILMOITUKSEN TEKEE OPPILAAN HUOLTAJA.   ILMOITUS OPETTAJALLE EI RIITÄ!

Jos alle 18v. oppilaan vakituinen asuinkunta on Kajaani ja huoltajan/huoltajien kotikunta on Kajaani, mutta lapsen kotipaikkakunta on ulkopaikkakunta, perimme samat maksut kuin Kajaanissa ja sopimuskunnissa huoltajien hakemuksesta ja selvityksestä. Jos kotipaikkakunta vaihtuu kesken lukuvuoden (Kajaanin tai sopimuskunnan ulkopuolelle), oppilaalta peritään ulkopaikkakuntalaisen maksu seuraavan lukukauden alusta. Kotikunnan muutoksesta on ilmoitettava välittömästi oppilaitokseen.

Viimeksi muokattu

12.6.2017