Olet täällä

Musiikki

Musiikki herättää kiinnostusta omaehtoiseen ja luovaan itsensä kehittämiseen.

Kulttuuri

Kaukametsän opiston musiikin opiskelijoita.gif Kuva Hannele Tervo

Kansalaisopiston musiikin opetuksen tavoitteena on herättää ihmisen kiinnostus ja rakkaus musiikkiin. Opetus tarjoaa myönteisiä kokemuksia musiikin parissa, kehittää ihmisen luovaa musiikillista ilmaisua ja tukee ihmisen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä sekä ohjaa ja opettaa musiikillisia perusasioita, kuten rytmistä, melodista ja harmonista  hahmottelukykyä. Tavoitteena on myös tuottaa musiikkia omavalintaisella instrumentilla yksin ja yhdessä sekä opiskella musiikillista kuuntelemista.

Soitinopintojen ja laulun keskeisenä sisältönä on perehtyä pääinstrumentin perustekniikkaan ja - ohjelmistoon.  Soitto- ja lauluohjelmisto valitaan opetuksen tarpeiden mukaan. Solistisessa opetuksessa annetaan viikoittain yksi 30 minuutin oppitunti. 

Lisätietoja

Musiikin opettaja Pirjo Aunesluoma p. 044 710 0205, pirjo.aunesluoma(at)kajaani.fi

Viimeksi muokattu

13.10.2020