Olet täällä

Opintojen rakenne

Musiikkiopistossa lapset ja nuoret voivat opiskella perus- ja musiikkiopistotasolla.
Muita opiskelumahdollisuuksia ovat aikuisosasto ja avoin opetus.

Kulttuuri

Saksofoni

PERUSTASO
Opiskelu musiikkiopistossa aloitetaan musiikin perustasolta. Suositeltava aloitusikä on instrumentti- eli soitinkohtainen, lisätietoja soitinesittelystä.

Perustason opintoihin kuuluvat:
- solistinen oppiaine (soittimen tai laulun yksilö- tai pienryhmäopetusta)
- yleiset oppiaineet: musiikin perusteet eli musiikin teoria ja säveltapailu sekä yleinen musiikkitieto.
- yhteismusisointi instrumentin mukaan: kuoro, orkesteri- ja yhtyesoitto, säestys, kamarimusiikki, kevyen musiikin bändit
 
- kotiharjoittelu kuuluu olennaisena osana musiikkiopistossa opiskeluun

Opetuksen keskeisenä sisältönä on pääinstrumentin perustekniikkaan, ohjelmistoon ja yhteissoiton perusteisiin perehtyminen sekä musiikillisen ilmaisukyvyn ja esiintymistaitojen kehittäminen. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma henkilökohtainen opetussuunnitelma, ja opetuksen tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti yhdessä oppilaan kanssa.

Solistisen oppiaineen ja musiikin perusteiden opinnot jakautuvat perustasoihin 1, 2 ja 3. Lisäksi musiikin perusteisiin kuuluu yleisen musiikkitiedon perustaso. Kaikki nämä tasot saavutettuaan oppilas saa musiikin perustason päättötodistuksen ja voi siirtyä opiskelemaan musiikkiopistotasolle.

MUSIIKKIOPISTOTASO
Musiikkiopistotasolla kehitetään edelleen musiikin perustasolla saavutettuja tietoja ja taitoja niin, että oppilas saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin.

Musiikkiopistotason päättötodistuksen saa suoritettuaan solistisen oppiaineen I tason, musiikin teorian, säveltapailun ja yleisen musiikkitiedon I tasot sekä harmoniaopin. Yhteismusisointi kuuluu olennaisena osana musiikkiopistotason opintoihin. 

AIKUISOSASTO
30 vuotta täyttäneet opiskelevat aikuisosastolla. Opetuksen tavoitteet ja sisältö ovat samat kuin perus- ja musiikkiopistotasolla. 

AVOIN OPETUS
Avoimessa opetuksessa on mahdollista ostaa yksittäisiä solististen aineiden oppitunteja.

Viimeksi muokattu

13.1.2016