Olet täällä

Lukukausimaksut

Musiikkiopiston lukukausimaksut 1.1.2018 alkaen

Kulttuuri

Lukukausimaksut koskevat kajaanilaisia ja sopimuskuntalaisia.

Solistinen opetus (pari/ryhmäopetus on 50 % pääaineen hinnasta):
30 min 153 €, ryhmäopetus 78 €
45 min 185 €, ryhmäopetus 94 €
60 min 203 €, ryhmäopetus 103 €
90 min 228 €, ryhmäopetus 116 €

Aikuisosasto, (yli 30-vuotiaat)
30 min 185 €
45 min 203 €
60 min 228 €

Sivuaineen opetusmaksut ovat samat kuin pääaineen maksut.

Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut; Solistinen opetus
30 min 210 €, 45 min 258 €, 60 min 283, 90 min 308 €

Avoin opetus:
30 min 450 €, voi ostaa myös kertatunteja: 1 kerta 30 €
45 min 680 €, voi ostaa myös kertatunteja: 1 kerta 42 €

Kuoro ja orkesteri (ulkopuolinen oppilas) 45 €
Bändiopetus 45 min 200 € ja 60 min 250 €
Pääaineena musiikin perusteet 115 €/lukukausi

Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennusryhmä:
45 min 95 €

Solististen aineiden ja musiikkileikkikoulun lukukausimaksut sisältävät 3 € materiaalimaksun. 

Tanssi: 1 x vk  2 x vk
30 min 101 €
45 min 111 €    166 €
60 min 121 €    186 €
75 min 131 €    196 €
90 min 141 €    206 €

Yhdistelmät:
45+60 min 176 €
60+75 min 191 €
60+90 min 196 €
75+90 min 201 €
Tanssin erikoiskoulutusluokat:
EK 1 ryhmä 206 €
EK 2 ja 3 ryhmät 236 €
Lisätunnit/viikko: ensimmäinen tunti 40 €, toinen tunti 60 € ja kolmas tunti 80 €.

Aikuisbaletti:
75 min 156 €
90 min 166 € 

Tanssioppilaiden lukukausimaksut sisältävät 1 €:n materiaalimaksun.

Uusien oppilaiden kirjaamismaksut solistiset aineet ja tanssi 20 €

Alennukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Perhealennuksen (30 €) pääaineesta saavat samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet, jotka opiskelevat Kainuun musiikkiopistossa. Huoltajan on itse ilmoitettava opiskelevat perheenjäsenet musiikkiopiston toimistoon, jotta voimme ottaa alennuksen huomioon. Emme huomioi jälkikäteen tehtyjä ilmoituksia maksuissa. Alennus ei koske kuoroa eikä orkesteritoimintaa.

Soitinvuokramaksut:
Lukuvuosi 60 €, lukukausi 30 €, 2 kk tai vähemmän 15 €

Soitinvuokra ulkopuolisille:
Lukuvuosi 140 €, lukukausi 70 €, 2 kk tai vähemmän 35 €
Soittimen voi vuokrata vuodeksi kerrallaan.

Ulkopuolisilta perittävä maksu:
Todistukset 30 €

Muilta kuin musiikkiopiston oppilailta perittävät maksut: 

Tasosuoritusmaksut:
70 € perustaso 1
80 € perustaso 2
120 € perustaso 3
150 € musiikkiopistotaso
Yleisten aineiden tasosuoritusmaksu 60 €

 

Kaikilla uusilla oppilailla on mahdollisuus jäädä pois opetuksesta kahden peräkkäisen opetustunnin jälkeen ilman siitä aiheutuvaa lukukausimaksua.Mikäli oppilas lopettaa opiskelun myöhemmin kesken lukukauden, on hän velvollinen maksamaan koko lukukausimaksun. Huom! Entisten jatkavien oppilaiden on ilmoitettava opiskelun lopettamisesta viimeistään kahden ensimmäisen opetusviikon aikana, jolloin perimme maksun näiltä kahdelta viikolta ja myöhemmin lopettaneilta oppilailta perimme koko lukukausimaksun.

VÄÄRINKÄSITYSTEN VÄLTTÄMISEKSI LOPETTAMISILMOITUS TEHDÄÄN AINA KAINUUN MUSIIKKIOPISTON TOIMISTOON. JOS OPPILAS ON ALLE 18-VUOTIAS, ILMOITUKSEN TEKEE OPPILAAN HUOLTAJA.   ILMOITUS OPETTAJALLE EI RIITÄ!

Jos alle 18 v. oppilaan vakituinen asuinkunta on Kajaani ja huoltajan/huoltajien kotikunta on Kajaani, mutta lapsen kotipaikkakunta on ulkopaikkakunta, perimme samat maksut kuin Kajaanissa ja sopimuskunnissa huoltajien hakemuksesta ja selvityksestä. Jos kotipaikkakunta vaihtuu kesken lukuvuoden (Kajaanin tai sopimuskunnan ulkopuolelle), oppilaalta peritään ulkopaikkakuntalaisen maksu seuraavan lukukauden alusta. Kotikunnan muutoksesta on ilmoitettava välittömästi oppilaitokseen.

Viimeksi muokattu

1.3.2018