Olet täällä

Lukukausimaksut

Musiikkiopiston lukukausimaksut 1.1.2020 alkaen

Kulttuuri

Lukukausimaksut koskevat kajaanilaisia ja sopimuskuntalaisia.

Solistinen opetus (pari/ryhmäopetus on 50 % pääaineen hinnasta):
30 min 163 €, ryhmäopetus 82 €
45 min 196 €, ryhmäopetus 98 €
60 min 215 €, ryhmäopetus 108 €
75 min 233 €, ryhmäopetus 117 € (uusi maksu)
90 min 248 €, ryhmäopetus 124 €

Aikuisosasto, (yli 30-vuotiaat)
30 min 196 €
45 min 215 €
60 min 242 €

Sivuaineen opetusmaksut ovat samat kuin pääaineen maksut.

Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut; Solistinen opetus
30 min 223 €, 45 min 273 €, 60 min 300 €, 90 min 325 €

Avoin opetus, ei perhealennuksia:
30 min 350 € sis. 15 opetuskertaa
45 min 350 € sis. 10 opetuskertaa

Kuoro ja orkesteri (ulkopuolinen oppilas) 55 €
Pääaineena musiikin perusteet 115 €

Musiikkileikkikoulu ja valmentava opetus:
30 min 65 €
45 min 95 €
Solististen aineiden ja musiikkileikkikoulun lukukausimaksut sisältävät 3 € materiaalimaksun. 

Tanssi: 1 x vk  2 x vk
45 min 121 €    176 €
60 min 131 €    196 €
75 min 141 €    206 €
90 min 151 €    216 €

Yhdistelmät:
45+60 min 201 €
60+90 min 206 €
75+90 min 221 € 

Tanssin erikoiskoulutusluokat:
EK 1 ryhmä 216 €
EK 2 ryhmä 251 €
EK 3 ryhmä 261 € 

Lisätunnit/viikko:
ensimmäinen tunti 50 €
toinen tunti 50 + 70 €
kolmas tunti 50 + 70 + 90 €

Aikuisbaletti:
75 min 156 €
90 min 166 € 

Tanssioppilaiden lukukausimaksut sisältävät 1 €:n materiaalimaksun.

Uusien oppilaiden kirjaamismaksut solistiset aineet ja tanssi 20 €

Alennukset
Perhealennuksen (30 €) pääaineesta saavat samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet, jotka opiskelevat Kainuun musiikkiopistossa. Huoltajan on itse ilmoitettava opiskelevat perheenjäsenet musiikkiopiston toimistoon, jotta voimme ottaa alennuksen huomioon. Emme huomioi jälkikäteen tehtyjä ilmoituksia maksuissa. Alennus ei koske kuoroa eikä orkesteritoimintaa.

Soitinvuokramaksut:
Lukuvuosi 80 €, lukukausi 40 €, 2 kk tai vähemmän 20 €

Soitinvuokra ulkopuolisille:
Lukuvuosi 160 €, lukukausi 80 €, 2 kk tai vähemmän 45 €
Soittimen voi vuokrata vuodeksi kerrallaan.

Ulkopuolisilta perittävä maksut:
Todistukset 40 €
Yleiset aineet ja suoritusmaksut 60 €

Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut, solistinen opetus:
30 min 223 €
45 min 273 €
60 min 300 €
90 min 325 €
 

Kaikilla uusilla oppilailla on mahdollisuus jäädä pois opetuksesta kahden peräkkäisen opetustunnin jälkeen ilman siitä aiheutuvaa lukukausimaksua. Mikäli oppilas lopettaa opiskelun myöhemmin kesken lukukauden, on hän velvollinen maksamaan koko lukukausimaksun. Huom! Entisten jatkavien oppilaiden on ilmoitettava opiskelun lopettamisesta viimeistään kahden ensimmäisen opetusviikon aikana, jolloin perimme maksun näiltä kahdelta viikolta ja myöhemmin lopettaneilta oppilailta perimme koko lukukausimaksun.

VÄÄRINKÄSITYSTEN VÄLTTÄMISEKSI LOPETTAMISILMOITUS TEHDÄÄN AINA KAINUUN MUSIIKKIOPISTON TOIMISTOON. JOS OPPILAS ON ALLE 18-VUOTIAS, ILMOITUKSEN TEKEE OPPILAAN HUOLTAJA. ILMOITUS OPETTAJALLE EI RIITÄ!

Jos alle 18 v. oppilaan vakituinen asuinkunta on Kajaani ja huoltajan/huoltajien kotikunta on Kajaani, mutta lapsen kotipaikkakunta on ulkopaikkakunta, perimme samat maksut kuin Kajaanissa ja sopimuskunnissa huoltajien hakemuksesta ja selvityksestä. Jos kotipaikkakunta vaihtuu kesken lukuvuoden (Kajaanin tai sopimuskunnan ulkopuolelle), oppilaalta peritään ulkopaikkakuntalaisen maksu seuraavan lukukauden alusta. Kotikunnan muutoksesta on ilmoitettava välittömästi oppilaitokseen.

Viimeksi muokattu

11.8.2020