Olet täällä

Tanssilajit

Tanssilajit

Kulttuuri

tanssi15b.jpg

LASTENTANSSI; MYÖS POJAT (3 - 5 -vuotiaat)
Tunneilla tutustutaan leikinomaisessa muodossa tanssin perusteisiin, työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksin. Opitaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä, opitaan tanssitekniikkaa ja perusasentoja ikäkaudelle sopivassa muodossa. Fyysis-motoristen harjoitusten lisäksi tuntiin sisältyy runsas luova aines, joka johdattaa lasta löytämään kehon ilmaisumahdollisuudet ja liikunnan ilon. Opetus antaa valmiuksia jatkossa klassisen baletin ja nykytanssin opintoihin.

ALKEISBALETTI (5 - 8 -vuotiaat)
Opetellaan tanssin perustaitoja leikin kautta edeten kohti varsinaisia balettiharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan tanssitekniikan perusteita ikäkaudelle sopivassa muodossa, koordinaatiota, notkeutta, voimaa, musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin sekä tilan hahmottamista. Liikkeet ja vaikeustaso kasvavat tasoryhmittäin.

KLASSINEN BALETTI (noin 9-vuotiaasta alkaen)
Perustuu Vaganova-metodiin tankotyöskentelynä sekä keskilattialla tapahtuvin harjoittein. Tunneilla työstetään vartalon oikeaa asentoa ja hallintaa, aukikiertoa, jalkatyöskentelyä, käsien asentoja, koordinaatiota sekä musikaalista suoritusta ja tanssillista ilmaisua.

NUORISOBALETTI (13-vuotiaasta alkaen)
Klassisen baletin Vaganova-metodin mukaista opetusta myöhemmin aloittaville. 

KLASSISEN BALETIN ERIKOISKOULUTUSRYHMÄT, EK 1, EK 2 JA EK 3
Perehdytään syvemmin baletin tekniikkaan, traditioon, tyyliin, musiikkiin, ilmaisuun ja sanastoon tason mukaan.

AIKUISBALETTI (yli 18-vuotiaat)
Tunti on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita baletista. Tunnilla keskitymme kehonhallintaan balettitekniikan kautta. Tanssiliikkeet sovelletaan tason ja jokaisen oman kehon anatomian mukaan.

NYKYTANSSI (6 - 10 -vuotiaat)
Tunneilla harjoitetaan tanssitekniikan perusteita ikäkaudelle sopivassa muodossa, koordinaatiota, notkeutta, voimaa, musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin sekä tilan hahmottamista. Luovien harjoitteiden kautta pyritään löytämään oman kehon mahdollisuudet ja rohkeus ilmaista itseään tanssimalla. Oman minän ja hyvän ryhmähengen vahvistamista.

NYKYTANSSI; Jazz-tanssi (noin 10-vuotiaasta alkaen)
Tunneilla työstetään vartalon keskustasta lähtevää kokonaisvaltaista liikekieltä, koordinaatiota, elastisuutta ja jazz-tanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa. Tunnit sisältävät harjoitteita keskilattialla, liikuvan osuuden ja tanssisarjoja. Tätä päivää musiikissa ja sen eri tyylilajeja. Kannustetaan tanssi-ilmaisuun sekä avoimuuteen omille liikeideoille.

Viimeksi muokattu

1.9.2017