Olet täällä

Kouluille

Tervetuloa museokäynnille!

Kulttuuri

Koululaisryhmä museon perusnäyttelyssä

Museokäynti koostuu tavallisesti kolmesta osasta: valmistelusta, itse museokäynnistä ja vierailun purkamisesta. Oppilaille tämä tarkoittaa esimerkiksi ennakkotehtäviä, opastettua museovierailua ja jälkitehtäviä kotona tai koululla. Hedelmällisin lähtökohta onnistuneelle museokäynnille on vierailun niveltäminen osaksi normaalia opetusta tai laajempaa kurssia.

Perinteisin tapa tutustua museoon on opastettu käynti. Kainuun Museon perusnäyttelyssä on 44 tekstikokonaisuutta ja useita teemoja, eikä kaikkiin ole tarkoituksenmukaista tutustua yhdellä kerralla. Aihe kannattaakin rajata tarkkaan.

Museon suunnittelemia aineistoja kannattaa käyttää hyväksi: soveltaa oppilasryhmän ja opetuksen tavoitteiden mukaan. Asiasisällöt ja tehtävät löydät sivun lopusta. Oppilaita aktivoivat työtavat eivät välttämättä tarkoita suuria ennakkovalmisteluja. Oppilaat voivat esimerkiksi piirtämällä tutkia esineitä ja ilmaista havaintojaan. Ryhmäkokoon on syytä kiinnittää huomiota. Yli 15 hengen ryhmässä syntyy tilanteita, jolloin kaikki eivät pysty seuraamaan yhtä hyvin opastusta. Suurien ryhmien kohdalla asia voidaan ratkaista ryhmän jakamisella tai vaihtoehtoisilla työskentelytavoilla. Tällöin ryhmästä puolet voi tutustua opettajan johdolla näyttelyyn toisen puolen seuratessa opastusta.

Opettajan rooli on museovierailussa keskeinen. Opettajan tehtävänä on herättää keskustelua ja vuorovaikutusta ja toimia museon henkilökunnan ja oppilaiden välisenä linkkinä. Museovierailulla harjoitellaan myös julkisella paikalla tarvittavia sosiaalisia taitoja ja kasvamista kulttuuriperinnön ymmärtämiseen. Opettaja on vastuussa ryhmästään myös museossa.

Kainuun Museossa museon henkilökunta opastaa muun työn ohella. Tämä tarkoittaa, ettei jokaista kouluryhmää pystytä opastamaan. Ota yhteyttä Kainuun Museoon (p. 044 7100494, p. 044 7100506) ennen vierailua. Näin varaudumme tuloonne ja päällekkäisyyksiltä vältytään. Opastuspyynnöt tulee esittää kolme työpäivää ennen vierailua. Muista ilmoittaa vierailusta, vaikka ette varaisikaan opastusta.
 

Kun otat yhteyden museoon:

Varaa käynti riittävän ajoissa

Tarkista museon aukioloajat ja sovi tarvittaessa poikkeuksista. Kouluryhmät ovat tervetulleita museoon 8.00 - 11.00 ja 12.00 – 16.00 välisinä aikoina.

Käy tutustumassa museonäyttelyyn etukäteen.

Valitse ja ilmoita toivomasi teemakokonaisuudet perusnäyttelystä etukäteen.

Mieti, kuinka monta oppilasta voi osallistua opastukseen kerrallaan ja mitä muut oppilaat tekevät vaihtoehtoisesti.

Ilmoita museoon sinun ja oppilaittesi erityistarpeista.
 

Asiasisällöt ja tehtävät (pdf):

Museo oppimisympäristönä:
    Esinetutkimus museossa
    Museonäyttelyn lukutaito osana paikallisidentiteettiä
    Museoitu aika
    Valokuvien lukutaito museossa

Elämää Kainuussa 1600-luvulla

Kainuu talvisodassa

Terva

Metsien hyödyntäminen

Kajaani

Kainuun esihistoria

Viimeksi muokattu

17.2.2020