Olet täällä

Ryysyrannasta maailman parhaaseen kylään

Ryysyrannasta maailman parhaaseen kylään

Kainuu-aiheisia lukuvinkkejä
 

Näillä sivuilla esitellään romaaneja, novelleja ja muistelmia, joiden aiheena on Kainuu tai kainuulaiset. Aineisto kattaa tiedossa olleen suorasanaisen kertoma- ja muistelmakirjallisuuden lukuun ottamatta sota- ja eräkirjoja, jotka on rajattu tämän sivuston ulkopuolelle. Aineistoon sisältyy sota-ajasta kertovia kirjoja, jotka on kirjoitettu ensi sijassa evakkojen tai kotirintaman näkökulmasta; sen sijaan varsinaiset sotakirjat eivät kuulu tähän aineistoon. Aineisto ei sisällä runoja tai näytelmiä.

Tämän sivuston kirjat on jaettu "kainuulaisuusasteen" perusteella kahteen pääryhmään: varsinaisiin Kainuu-aiheisiin teoksiin ja ns. sivujuonikirjoihin. Kainuu-aiheisissa teoksissa Kainuu tai kainuulaiset ovat kerronnan punaisena lankana. Sen sijaan ns. sivujuonikirjoissa Kainuu ja kainuulaiset esiintyvät vain sivuosissa, jos arvioidaan Kainuu-aiheisen kerronnan sivumäärää ja merkitystä koko kirjan juonen tai tematiikan kannalta. Sekä Kainuu-aiheiset kirjat että sivujuonikirjat on jaettu selaamisen helpottamiseksi kolmeen ryhmään: kertomakirjallisuuteen, muistelmiin ja lasten- ja nuortenkirjoihin.

Kaikissa tapauksissa ei ole ollut helppoa määritellä sitä, onko teos Kainuu-aiheinen vai ei. Kirjailija on esimerkiksi voinut käyttää kirjassaan joitakin itselleen tuttuja kainuulaisia paikannimiä, vaikka ei ole tarkoittanutkaan sijoittaa kirjansa tapahtumia suoranaisesti Kainuuseen. Sivustolle onkin otettu mukaan vain sellaiset teokset, joiden tapahtumat kirjailija on yksiselitteisin sanakääntein sijoittanut Kainuuseen joko itse tekstissä tai teosta koskevissa lausunnoissaan.

Tämä sivusto ei sisällä omakustanteita eikä kunnallisten lautakuntien kustantamia julkaisuja. Aineisto ei sisällä myöskään useamman tekijän kirjoituksista koostuvia kokoomateoksia tai kirjailijan aiemmista kirjoista koottuja valikoimateoksia, ellei niissä ole myös uusia tekstejä.

Kainuu-aiheiset kirjat:

Kertomakirjallisuutta
Muistelmia
Lasten- ja nuortenkirjoja

Kainuu sivujuonena:

Kertomakirjallisuutta
Muistelmia
Lasten- ja nuortenkirjoja

Viimeksi muokattu

23.7.2019