Olet täällä

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvauslakiin (31.5.1974/412) perustuvan korvauksen hakeminen

Korvausvaatimus Kajaanin kaupungille voidaan tehdä, mikäli on syytä olettaa kaupungin olevan osallinen vahinkoon.

Esinevahinkoon liittyvissä vahingoissa korvausta haetaan omasta vakuutusyhtiöstä. Työssä tai työmatkalla sattuneesta vahingosta korvausta haetaan työnantajan tapaturmavakuutuksesta.

Korvausvaatimus tehdään kirjallisena ja siinä esitetään seuraavat tiedot:

 • Mitä, missä ja milloin tapahtui
 • Aiheutuneet vammat ja/tai vahingot
 • Korvausvastuun syy (esim. kadun huono kunto)
 • Vaatimus (aiheutuneet kulut, tilapäinen haitta tms.)
 • Todistajien yhteystiedot
 • Hakijan yhteystiedot (myös pankkitili)

Korvausvaatimuksen liitteeksi tulee toimittaa:

 • Alkuperäiset maksetut laskut
 • Lääkärintodistus
 • Karttaesitys tapahtumapaikasta
 • Valokuva(t)
 • Poliisin tutkintapöytäkirja
 • Mahdollinen muu korvausvaatimukseen liittyvä aineisto

Lisätietoja antaa insinööri Pekka Kolehmainen, p. 044 7100 651.

 

Viimeksi muokattu

17.4.2019