Olet täällä

Yrityksen perustaminen, kasvu ja kansainvälistyminen

Yrittäjäksi ryhtyminen on suuri päätös yksittäiselle ihmiselle. Yleisellä ilmapiirillä on merkityksensä yrittäjyyspäätökseen, ja tukea päätökselle voi antaa yrittäjyyskoulutus ja yrityksen perustamisneuvonta. Yrittäjäksi aikovalla on Kajaanissa käytettävissään monipuoliset neuvonta- ja ohjauspalvelut ja laaja toimijoiden yhteistyöverkosto.

Jokimaisema. Kuva: Jonna Kallunki

Yritys-Suomi on  Työ- ja elinkeinoministeriön ja julkisten yrityspalvelujen verkoston muodostama toimintamalli, joka palvelee ja neuvoo yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Suomi.fi/yritykselle -verkkopalvelusta yritykset ja yrityksen perustajat saavat ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrityksen toiminnasta sekä yrityspalveluista ja työkaluista. Palvelu on käytössäsi 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden.

Suomi.fi sivuston verkkopalvelusta saat ohjeet ja oppaat sekä väylät henkilökohtaiseen puhelinpalveluun että suoriin kontakteihin asiakaspalvelijoiden kanssa. Oma Yritys-Suomi on verkkotyötila, joka tarjoaa tärkeimmät yrittäjän palvelut yhdessä helppokäyttöisessä paketissa. Työtila rakentuu toimialasi, paikkakuntasi ja kiinnostuksen kohteittesi mukaan.

Yrityksen perustaminen

Aloittaville yrittäjille on tarjolla Kainuun TE-toimiston asiantuntijoiden henkilökohtaista neuvontaa yritystoiminnan suunnitteluun, yritysidean arviointiin ja kehittämiseen. Palveluun kuuluu mm. liiketoimintasuunnitelman sparraamista ja apua alkuvaiheen rahoituksen kokoamiseen, mm. starttirahan hakemiseen.

Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen

Yrityksen kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia koulutus- ja konsultointipalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Palvelut koostuvat liiketoiminta-analyysista sekä koulutus- ja konsultointipalveluista. Palvelujen toteuttajina ovat asiantuntevat osaajat. Konsultointien teemoina ovat mm. kasvu ja uudistaminen, talous ja tuottavuus, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Kainuun Etu Oy tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä omilla hankkeillaan.

Business Finland palvelut tukevat kansainvälisen liiketoiminnan kasvua hakevia yrityksiä pidemmälle. Palvelut muodostuvat innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista (ent. Tekes) ja kansainvälistymispalveluja antavasta Business Finland Oy:stä (ent. Finpro Oy). Business Finland on osa laajempaa kansainvälistymispalvelujen julkisten toimijoiden Team Finland-verkostoa, joka tarjoaa yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Kainuun ELY-keskuksessa toimii yksi kansallisista Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoreista.

Suomen Keskuskauppakamarin ja sen alueellisten kauppakamarien kautta yritykset saavat paljon palveluja liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Kajaanin kaupunki on Oulun Kauppakamarin jäsen ja voi käyttää sen asiantuntijapalveluja.

Eri maiden väliset kauppakamarit tarjoavat yrityksille tieto-, toiminta-apu-, vienninedistämis-, koulutus-, tiedotus- ja neuvontapalveluja kohdemaissaan. Kajaanin kaupunki on jäsenenä Suomalais-venäläisessä kauppakamarissa SVKK:ssa. Lisäksi kaupungilla on Kostamuksen kaupungin kanssa yhteistyösopimus, jonka eräänä tavoitteena on elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen. Kajaanin kaupungin ystävyyskaupunkisuhteet ovat myös eräs kanava kansainvälisen liiketoiminnan kartoittamiseen.

Kainuun yrityskummit

Kainuun yrityskummit ovat kokeneita, aktiivi-iässä tai vapaalla olevia yrittäjiä, yritysjohtajia tai elinkeinoelämän asiantuntijoita. Kummit jakavat omaa kokemustaan yrittäjille ja tavoittelevat yrittäjän parasta. Yrityskummit sparraavat sekä toimivia että aloittavia yrityksiä. Kun yritys etsii ideaansa, kasvaa, tavoittelee uutta markkinaa tai pohtii toimintatapaansa, keskustelukumppani voi olla tarpeen. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Valtakunnallisesta yrityskummitoiminnasta löydät tietoa www.yrityskummit.fi. Siellä on myös linkki mihin voit jättää kummipyynnön.

Yrityksen sijoittuminen Kainuuseen

Yrityksen sijoittumiselle seudulle haetaan parhaat vaihtoehdot yhdessä laajan verkoston kanssa. Tukea on tarjolla toimitilojen ja osaavan henkilöstön löytämiseksi sekä monissa käytännön järjestelyissä kuten alihankinta- ja kumppanuusverkostojen luomisessa ja rahoitussuunnitelmien teossa. Kaupungilla yhteyshenkilönä on kehitysjohtaja Risto Hämäläinen.

Maaseutuyritysten neuvonta

Pro Agria Kainuu ja koko sen kansallinen verkosto tarjoaa asiantuntijapalveluja maaseudun yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. Sen asiantuntijat auttavat kaikissa yritystoiminnan asioissa sekä lupakysymyksissä ja rahoitushakemusten teossa. Pro Agrian palvelut kattavat laajasti maaseudun yritystoiminnan toimialat.

Viimeksi muokattu

2.8.2018