Olet täällä

Työvoima, osaaminen ja TKI

Osaavan työvoiman saatavuus on Kajaanissa kaupunkistrategian tasoinen tavoite. Kajaani tunnetaankin aiheellisesti koulutuskaupunkina. Saumaton koulutusketju korkeakoulutasoon saakka sekä oppilaitosten ja elinkeinoelämän tiivis yhteistyö takaa yritysten henkilöstön saatavuuden ja henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittämisen. Opiskelijoiden harjoittelujaksot ja päättötyöt ovat hyvä resurssi seudun yrityksille.

Rekrytointi- ja koulutuspalvelut

Kainuun työ- ja elinkeinotoimiston TE-palvelut auttaa henkilöstön rekrytoinnissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä työvoimakoulutuksella, yrityksen kanssa tehtävällä yhteishankintakoulutuksella sekä oppisopimuskoulutuksella. Rekrytointipalveluja on saatavilla myös parhaillaan käynnissä olevassa Kainuun Liiton ja Kainuun Etu Oy:n RekryKainuu –hankkeessa.

Kainuun Ammattiopisto KAO tarjoaa ammatillista koulutusta eri ammattitutkintoihin sekä lukuisia pätevöittämiskoulutuksia lyhytkoulutuksina, jotka voidaan myös räätälöidä yrityksen tarpeisiin. KAO on alueen keskeinen osaava kumppani TE-palvelujen yhteishankintakoulutuksissa ja oppisopimuskoulutuksissa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu on Kainuun oma korkeakoulutasoisen tutkintokoulutuksen antaja. Se tarjoaa yrityksille täydennyskoulutusta, kielipalveluja, kehittämisprojektipalveluja, teknologiapalveluja sekä analyysipalveluja. KAMK tekee toimeksiantoina tutkimuksia ja selvityksiä ja tarjoaa rekrytointipalveluja suorakanavana opiskelijoiden tavoittamiseen.

AIKOPA on Kajaanin Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteinen aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelujen yksikkö. AIKOPA tarjoaa työelämän tarpeita vastaavia korkeakoulutasoisia täydennyskoulutus- ja kehityspalveluja Kainuun, Pohjois-Suomen ja Ylä-Savon alueelle.

Johdon ja henkilöstön kehittämisen palveluja tarjoaa ELY-keskus osana Yrityksen kehittämispalvelujen konsultointipalveluja. Niitä tarjoavat myös Kajaanissa toimivat usean alan konsultointiyritykset.

Tuotekehitys- ja innovaatiopalvelut

Kajaanin Ammattikorkeakoulu tekee yrityslähtöistä TKI –toimintaa pk-yritysten kanssa kaikilla keskeisillä osaamisalueillaan. TKI:ta toteutetaan projekteina joissa yritykset ovat kumppaneina sekä suorina toimeksiantoina. Ammattikorkeakoulun korkeatasoiset laboratoriot ovat yritysten käytettävissä. Yrityksille tehdään tuotekehitysvaiheen tutkimus- ja testaustöitä sekä isompia projektimuotoisia tutkimuskokonaisuuksia.

Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillisyksikkö. Yliopistokeskuksen muut jäsenyliopistot ovat Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot. Yliopistokeskuksen teknologiakehitystä ja soveltavaa tutkimusta yritysten tarpeisiin tekee sen CEMIS-Oulu yksikkö, joka keskittyy mittaustekniikkaan erityisesti cleantechin ja hyvinvoinnin sovellusalueilla. Yksikkö tarjoaa mittaustekniikkaan liittyviä palveluja yrityksille yhteisrahoitteisilla hankkeilla sekä yksittäisinä toimeksiantoina.

VTT MIKES-Kajaani on osa VTT MIKES:iä joka ylläpitää ja kehittää kansallista mittanormaalijärjestelmää. Renforsin Rannassa sijaitseva VTT MIKES-Kajaani tarjoaa yrityksille palveluja voiman, massan, vääntömomentin ja vesivirtauksen mittauslaitteiden kalibrointiin ja tutkimukseen. VTT MIKES-Kajaani toimii kansallisena mittanormaalilaboratoriona voiman, vääntömomentin ja massan osalta. Kajaanissa on sovelletun metrologian tutkimusryhmä, joka toimii CEMIS-keskuksen hankkeissa mittaustieteen ja -tekniikan asiantuntijana. Kajaanin yksikössä toimii myös osa VTT:n langattomien ratkaisujen tutkimusryhmää. 

Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien keskus CEMIS on Oulun yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT MIKES:n ja Jyväskylän yliopiston sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. Keskuksen hanketoiminnassa yhdistyy osapuolten korkea osaaminen yli sektorirajojen. CEMIS-keskus keskittyy biotalouden, kaivannaisteollisuuden, liikunta- ja hyvinvointialan sekä peli- ja simulaattoriteknologian sovellusalojen mittaus- ja tietojärjestelmäosaamisen kehittämiseen. Tutkimus- ja kehityspalveluillaan CEMIS-keskus tuottaa mittaus- ja tietojärjestelmiä kehittäville ja niitä soveltaville yrityksille huippuosaajia, uutta teknologiaa ja uutta liiketoimintaa.

Viimeksi muokattu

31.7.2018