Olet täällä

Ota opiksi tee todeksi - urasuunnittelu ja rekrykäytävä

Tapahtuma kaikenikäisille ihmisille, joilla on pohdinnassa koulutus, opiskelu, ammatti tai työpaikka. Mukana on useita eri alojen palveluntarjoajia, joilta saat tietoa heidän tarjonnastaan, esimerkiksi lyhyet ja pitkät koulutukset tai kurssit, valmennukset sekä harjoitukset.

Tervetuloa!
22.8.2019 klo 12-17
Veturitie 1, Kajaani

ota_taas_opiksi_ver_4.png

OTA OPIKSI TEE TODEKSI – URASUUNNITTELU JA REKRYKÄYTÄVÄ

ESITTELIJÄT

 

Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos. Ammattiopisto Luovin Limingan toimipiste sijaitsee Limingan keskustassa Kramsunkujalla. Limingassa opiskelet turvallisessa maaseutukunnassa, jossa on hyvät palvelut.

Potkuri-hanke Edukai Oy
Potkuri on paikka kaikille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja tukea opiskelu- tai työpaikan löytämiseen. Potkurissa moniammatillinen osaajajoukko yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa osaamisen. Se järjestää valmentavaa toimintaa kohti opintoja tai työtä ja tarjoaa kattavan yhteistyökumppaneiden verkoston.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Kajaanin kaupungin ylläpitämään toisen asteen koulutusliikelaitokseen kuuluvat Kainuun ammattiopisto (KAO) ja Kajaanin lukio (kajaaninlukio.fi). Kainuun ammattiopistolla on toimipaikat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vantaalla. Koulutusta järjestetään valtakunnallisesti.

Kaukametsä
Kaukametsän opisto tukee kaikkien ikä- ja väestöryhmien elinikäistä oppimista ja hyvinvointia. Se järjestää opetusta, joka ylläpitää ja edistää kajaanilaisten kykyä selviytyä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Diakoniatyö Kajaanin seurakunta
Diakoniatyö on kristillisen kirkon ja seurakunnan järjestämää sosiaalista palvelu- ja avustustyötä. Se on yksi perustoimintamuoto jumalanpalvelustoiminnan ja lähetystyön lisäksi.

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta tarjoaa työllistymismahdollisuuden pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työllistymisen esteet voivat olla esimerkiksi terveyteen, toiminta- ja työkykyyn tai ammatilliseen osaamiseen liittyviä.

Osuuskauppa Maakunta
Vuonna 1917 perustettu monialayritys. Maakunta-konsernin toimialoja ovat päivittäis- ja käyttötavarakauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä polttonestekauppa.

Rainmaker
Rainmaker Group Oy on suomalainen, yksityisomistuksessa oleva ulkoistettuja myynnin palveluita, contact center -palveluita sekä henkilöstöpalveluita tarjoava yritys. Vuonna 1999 perustettu Rainmaker on olemassa, jotta ihmiset voisivat rakastaa työtään. Rainmaker työllistää noin 1800 henkilöä. Yrityksen liikevaihto tilikaudella 2018 oli 41 miljoonaa euroa. Liikevaihtoennuste vuodelle 2019 on noin 70 miljoonaan. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa yhdeksällä paikkakunnalla sekä yksi Espanjan Torreviejassa.

Oppisopimus KAO
Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän yhteistyössä järjestämää koulutusta. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia. Kainuussa oppisopimuskoulutuksia tarjoaa oppilaitoksena Kainuun ammattiopisto(KAO).

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on tekevä, profiloitunut ja aidosti kansainvälinen korkeakoulu. Viihtyisä ja dynaaminen koulu tarjoaa opiskelijoille korkeatasoisen ja ihmisläheisen oppimisympäristön.

Kainuun sote aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityössä autetaan sosiaalisen tai taloudellisen tuen tai palvelun tarpeessa olevia kuntalaisia. Siellä palvellaan täysi-ikäisiä, yksinasuvia tai perheellisiä asiakkaita.

4H Kajaani
Yhdistys kouluttaa ja työllistää nuoria kerho-ohjaajiksi, kotipalvelutyöntekijöiksi ja dogsittereiksi. Se järjestää myös erilaisia kursseja niin lapsille kuin aikuisille.

SOL palvelut
Monialayritys, toimialana mm. henkilöstön rekrytointi.

Kainuun sote rekry
Yksikkömme tehtävänä on osaavien sijaisten hankinta eri tulosyksiköihin asiakkaiden, potilaiden ja asukkaiden laadukkaan hoidon turvaamiseksi. Tarvetta on monialaisesti sote-alan ammattilaisille, muun muassa lähi- ja sairaanhoitajille, ensihoitajille, kätilöille ja lääkäreille.

TE-palvelut
TE-toimiston kautta yli 20-vuotiaiden työttömien tai työttömyysuhan alaisten työnhakijoiden on mahdollista hakea työvoimakoulutuksiin, joissa voi suorittaa esimerkiksi korttikoulutuksia, kokonaisia tutkintoja tai tutkinnon osia. TE-palveluista saa myös maksutonta ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä neuvontaa yritystoiminnan aloittamiseen. EURES-neuvojalta puolestaan saa apua työnhakuun ulkomailta.

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj, Kajaani
Smile Henkilöstöpalvelut Oyj on vuonna 2014 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluyritys, jonka liiketoiminnan juuret ovat jo vuonna 2002 perustetussa ravintola-alalla toimineessa yhtiössä.

Kainuun ammattioppilaitos KAO
KAO:ssa voit opiskella ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä osatutkintoja. Tarjolla on myös ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA -koulutusta. Opintoja on mahdollisuus suorittaa päätoimisesti tai monimuotoisesti esim. työn ohella ja vapaa-ajalla.  Koulutus on monipuolista ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi. 

Ohjaamo Nuppa; etsivä nuorisotyö ja kansainvälinen toiminta
Ohjaamo Nuppa on suunnattu alle 30-vuotiaille, jotka pohtivat omaan elämäänsä liittyviä valintoja ja asioita. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Kansainvälisen toiminnan avulla Kajaanista on mahdollisuus lähteä nuorisovaihtoon tai vapaaehtoispalveluun ulkomaille Eurooppaan ja eurooppalaisilla nuorilla on mahdollisuus tulla Kajaaniin vapaaehtoispalveluun.

Kainuun Opisto
Kainuun Opisto on kaikille avoin, kansainvälinen kansanopisto. Kainuun Opistolla voit opiskella mm kymppiluokalla, talouskoulussa, aikuisten perusopetuksessa sekä suuntana sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan linjalla. Tarjoamme koulutusta ja kursseja elämän eri vaiheisiin.

Osaamiskeskus Kainuun Aalto
Osaamiskeskus Kainuun Aalto on Kainuun kesäyliopiston ja Aalto kansalaisopiston muodostama toiminnallinen yhteistyöoppilaitos, joka kokoaa yhteen vapaan sivistystyön palvelutarjontaa Kainuussa.

Oy Eniro Finland Ab/ Sentraali – onnistuneita asiakaskohtaamisia

Hoidamme asiantuntemuksella asiakasyritystemme asiakaspalveluita, teknisiä tukipalveluita, moderointia, myyntiä ja asiakkuudenhoitoa sekä puhelinvaihteita. Toimimme siellä missä asiakkaatkin. Palvelemme puhelimitse, sähköpostilla, web-sivujen kautta, sosiaalisessa mediassa, chattaillen - missä ja milloin tahansa, tarvittaessa 24/7. Tule tutustumaan Kajaanin toimistomme monipuoliseen työhön ja mukavaan työyhteisöön. Haemme parhaillamme asiakasneuvojia pääasiassa eri palveluidemme inbound-asiakastyöhön. Neuvottelemme joustavasta elämäntilanteeseesi soveltuvista työajoista!

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA

AIKOPA on aikaansaava, asiantunteva, innostunut ja innostava monialainen asiantuntijoiden toiminnallinen tiimi. Se on laatutietoinen ja tavoitteellinen osaamisen kehittäjä. Palvelemme yksittäisten ihmisten, yritysten ja organisaatioiden jatkuvaa oppimista. Vahvuutemme ovat verkostot, asenne, osaaminen ja asiantuntijuus, asiakaspalvelu sekä paikallisuus.

 

Lataa juliste:
Ota opiksi tee todeksi