Olet täällä

Yleisimmät luvat ja niiden hakeminen

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Luvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Pienet rakennelmat kuten katokset, kesäkeittiöt, laiturit, mastot yms. edellyttävät toimenpidelupaa. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella.

 

 

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Rakennuslupaa tarvitaan mm. uuden rakennuksen rakentamiseen ja korjaus- ja muutostöihin.
Toimenpidelupa tarvitaan mm. grillikatoksen rakentamiseen ja asuinrakennuksen huonejärjestelyihin.

Lisää aiheesta