Olet täällä

Ikäihmisten palvelut

Tavoitteena vanhuspalveluissa on että, ikääntyvä kainuulainen vanhus selviytyy itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan oikea-aikaisten palvelujen turvin. Tarvittaessa hänelle järjestetään hyvä ja turvallinen ympärivuorokautinen hoiva ja hoito vanhuksen omia valintoja kunnioittaen.

Raatihuoneentorin tunnelmia. Kuva: Jonna Kallunki

Kainuun soten vanhuspalvelut tuottaa, järjestää ja koordinoi palveluohjauksen keinoin kainuulaisille vanhuksille ja heidän omaisilleen sosiaali- ja kansanterveyslain mukaisia kotona asumista tukevia palveluja, omais- ja perhehoitoa, pitkäaikaista hoivaa sekä asumispalveluja maakunnan omissa ja yksityisissä hoito- ja palvelukodeisssa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden asiakasohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta

11.12.2019 al­kaen kes­ki­viik­koi­sin klo 9.00 - 12.00 Ka­jaa­nin pää­ter­vey­sa­se­man 2 au­las­sa, Sa­ta­ma­ka­tu 2, Ka­jaa­ni.

Asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00 – 15.00 ja per­jan­tai­na klo 9.00 – 14.00.
Sähköposti: palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Kainuun sote
PL 400
87070 Kainuu
p. 08 61 561 (vaihde)

sote.kainuu.fi