Olet täällä

Maahanmuuttajapalvelut

Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on turvata Kajaaniin muuttavien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytyksiä asiakkaiden turvalliseen ja sujuvaan arkeen sekä kotoutumiseen.  

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalveluissa toimii kaksi yksikköä; maahanmuuttajat -yksikkö ja vastaanottokeskus. Maahanmuuttajat -yksikön asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset, oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat sekä perheenyhdistämisprosessin kautta tulleet pakolaisten perheenjäsenet. Vastaanottokeskuksen asiakkaina ovat turvapaikanhakijat. Asiakkuus maahanmuuttajapalveluissa kestää 3-4 vuotta. Tämän jälkeen asiakkaiden palvelut tuotetaan kokonaisuudessaan peruspalveluissa.

Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on turvata Kajaaniin muuttavien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytyksiä asiakkaiden turvalliseen ja sujuvaan arkeen sekä kotoutumiseen.  

Maahanmuuttajapalveluissa tuotetaan myös palveluneuvontaa ja -palveluohjausta kaikille maahanmuuttajille heidän sitä halutessaan sekä tehdään alkuhaastatteluja ja alkukartoituksia niille maahanmuuttajille, jotka eivät ole TE -toimiston asiakkuudessa.

Toiminnassa keskitytään asiakaslähtöiseen kotouttavaan toimintaan ja turvapaikanhakijoiden asumisviihtyvyyden lisäämiseen sekä kaikkien asiakkaiden turvalliseen asumiseen, arjen tukemiseen ja asiakasta osallistavaan palveluun. 

 

Palvelun tavoitteena on lisätä asiakkaan tietoa toimintamahdollisuuksista ja palveluista, ohjata asiakasta tarvittavien palvelujen piiriin, auttaa asiakasta muodostamaan palveluista tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sekä tukea asiakkaan omien voimavarojen käyttöön ottamista ja valintojen mahdollisuuksia.  Tavoitteena on se, että asiakkaan integroituminen aktiiviseksi kansalaiseksi mahdollistuu.

Palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden maahanmuuttajatoimijoiden, yhteistyö- verkoston ja Kainuun SOTE – kuntayhtymän kanssa.  

 

Maahanmuuttajapalvelut
Kalliokatu 7
87100 Kajaani

p. 044 710 0586
fax. 08 6155 2762

Palvelupiste avoinna ma – pe klo 9.00 - 12.00
Puhelinpäivystys ma – pe klo 9.00 - 15.00