Olet täällä

Neuvola- ja perhepalvelut

Kainuun sote vastaa perhettä tukevasta toiminnasta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon perhepalveluiden tehtävä on lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä vammaisten ja syrjäytyneiden hyvinvoinnin edistäminen ja väestön itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Kainuun alueelle luodut yhtenäiset ohjeet neuvolatoiminnasta varmistavat yhtäläiset  palvelut kainuulaisille neuvola-asiakkaille. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia ja terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Neuvontaa ja ohjausta annetaan myös puhelimitse.

Kainuun sote
PL 400
87070 Kainuu
p. 08 61 561 (vaihde)

sote.kainuu.fi