Olet täällä

Kansainvälinen toiminta

Ulkomaalaisten opiskelijoiden ilta

YLEISTÄ KANSAINVÄLISESTÄ NUORTEN TOIMINNASTA

Kajaanin kaupungin nuorisopalvelut on mukana eurooppalaisessa Erasmus + –ohjelmassa. Sen myötä Kajaanista on mahdollisuus lähteä Erasmus +-ohjelmassa mukana oleviin maihin nuorisovaihtoon tai vapaaehtoispalveluun. Tällä hetkellä Kajaanin kaupungilla on yhteistyötä muun muassa Italian kanssa. Erasmus +-ohjelman kautta on  mahdollisuus päästä erilaisiin seminaareihin ja tapahtumiin kotoisassa Suomessa tai jopa ulkomailla!

Nuorisopalvelut toimii myös  eurooppalaisten vapaaehtoisten vastaanottajana Erasmus + –ohjelmassa, minkä myötä eurooppalaisilla nuorilla on mahdollisuus tulla Kajaaniin vapaaehtoispalveluun.

Nuorisopalvelu toimii  koordinoivana tahona  Eurooppalaisessa vapaaehtoispalvelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi järjestö tai toinen kunta voi halutessaan lähteä mukaan vapaaehtoispalvelutoimintaan, vaikkei aiempaa kokemusta siitä olisi. Kansainvälisen vaihdon ja liikkuvuuden keskus Opetushallituksesta järjestää tarvittaessa koulutuksia Kajaanissa.

Kajaanin nuorisotalot ova kansainvälisiä paikkoja, sillä yhden illan aikana nuoria voi olla talolla jopa kymmenestä eri kulttuurista. Nuorisotaloilla järjestetään vuoden mittaan kansainvälisiä iltoja, jotka pitävät sisällään ruokaa, tanssia, musiikkia sekä pelejä ja leikkejä eri kulttuureista.

Kajaanin kaupungin nuorisopalvelu osallistuu myös maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden kotiuttamiseen Kajaaniin järjestämällä erilaista vapaa-ajan toimintaa maahan saapuneille nuorille tai antamalla muuta opastusta Ohjaamon kautta.

Kansainvälisyys on vahvasti läsnä Kajaanilaisissa oppilaitoksissa, Kainuun ammattiopistossa, Kajaanin lukiossa sekä Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Ajankohtaista nuorten kansainvälisyystoiminnassa 2019

Kajaanin nuorisopalveluissa on italialaisia vapaaehtoisia. He osallistuvat nuorisopalveluiden eri työmuotoihin.
Lisäksi on saatu AVI.lta projektiavustusta  paikallisen kansainvälisen nuorisotoiminnan kehittämiseen.
Oletko kiinnostunut työskentelemään vapaaehtoisesti Euroopassa tai haluat osallistua  nuorisovaihtoon ja olet yli 15-vuotias?  Ota yhteyttä nuorisopalveluihin  044 421 4358.
Nuorisopalvelut on toteuttanut vuosittain joko Kajaanissa nuorisovaihdon tai osallistunut Euroopassa nuorisovaihtoon.

Lue nuorten aktiiviryhmästä FB Launch Pad Finland

Ohjaajille ja muulle Nupan henkilökunnalle on tarvittaessa Muut ja me – me ja muut tarinoita/koulutusta maahanmuuttajaharjoittelijoista, nuoriso-opiskelijavaihdossa olevista yms.
OTA YHTEYTTÄ!

 

Vastuuhenkilö

Lisää aiheesta