Olet täällä

Metsät

Akkovaara, Koutaniemi. Kuva: Reijo Haukia

Talousmetsät

Kaupungin metsille on perinteisesti laadittu hyvän metsänhoidon periaatteita noudattaen hoitosuunnitelma jo vuodesta 1892 alkaen. Metsien käyttö on ollut puustopääoman kasvua ja luonnon monimuotoisuutta suosivaa. Nyt voimassa oleva suunnitelma on tehty vuosille 1996 - 2005.

Metsiin kohdistuu puuntuotannollisten eli taloudellisten odotusten ohessa monenlaisia virkistyskäytön ja suojelun tarpeita. Metsiä hoidetaan ja käytetään kestävän käytön periaatteiden mukaisesti siten, ettei puusto ja luonnon monimuotoisuus vähenisi.

Metsää                   n. 7000 ha
talousmetsissä        n. 6000 ha
taajamametsissä     n. 1000 ha  

Taajamametsät

Kajaanin kaupungin kaava-alueella oleville metsiköille on laadittu erikseen metsäinventoinnin menetelmin taajamametsäsuunnitelma vuosille 2015-2025. Taajamametsäsuunnitelman laatimisessa toteutettiin ns. osallistavaa suunnittelua.

Taajamametsien ensisijaisena hoidon tavoitteena on saada metsäalueet säilymään ja kehittymään metsinä. Rakennetussa ympäristössä metsien elinvoima vähenee nopeammin kuin rakentamattomassa. Hoidon periaatteena tulee olla ekologisen kestävyyden ja jatkuvuuden säilyttäminen, viihtyisän asumis- ja virkistysympäristön kehittäminen, monipuolisen kaupunkikuvan säilyttäminen, suojavaikutusten lisääminen ja mahdollisten kulttuuriarvojen säilyttäminen.

Kajaanin kaupunki on vuonna 2000 ostanut Vesakon tilan, jonka pinta-ala on 109 ha. Tila liitettiin metsätaloussuunnitelman valmistuttua taajamametsiin. Osallistava suunnitelma tehtiin vuoden 2002 aikana.

Seppälän koulutilan metsät

Kajaanin kaupungin metsätoimiston sijasta koulutilan mesänhoidosta vastaa Kainuun ammattiopiston Seppälän koulu.

Kajaanin kaupungin metsäpalvelut

Kajaanin kaupungin metsäpalvelut hoitaa kaupungin metsäomaisuutta ja hyödyntää kaupungin omia metsiä. Metsäpalvelut hoitaa kaupungin omistamien pelto- ja metsämaiden vuokrauksen eri käyttötarkoituksiin sekä polttopuihin liittyvät asiat.

 

Hyväksymättömät erilliset Käyttö- ja hoitosuunnitemat

 

Luontoselvitys:

 

Kajaanin kaupungin metsäpalvelut
Pohjolankatu 13 (kaupungintalo)
87100 Kajaani

Vastuuhenkilö