Olet täällä

Yritysyhteistyö

Kaupungin ja paikallisten yrittäjien yhteistyö on mutkatonta ja keskusteluyhteys on koko ajan auki. Taustalla on yrittäjäjärjestöjen kanssa yhdessä tehty kaupungin elinkeino-ohjelma, jossa on jo pitkään ollut ensimmäisenä asiana yrittäjäyhteistyö. Keskeisinä kumppaneina kaupungille ovat yrittäjäjärjestöt, jotka ovat yrittäjien yhteinen vaikutuskanava julkiseen hallintoon.

Kaupungin johto kutsuu yhdessä Kainuun Yrittäjien kanssa vuoden aikana eri toimialojen yritysten edustajia toimialalounaille, joissa puhutaan vapaamuotoisesti toimialan tilanteesta ja kehitystarpeista. Pari kertaa vuodessa kaupunki ja Kajaanin Yrittäjät järjestävät yhteisen aamukahvitilaisuuden. Yritysvierailut yksittäisiin yrityksiin ovat osa yhteistyön toimintatapaa. Kaupunki osallistuu yrittäjien kampanjoihin ja tapahtumiin. Edelleen, jos julkistoimijoiden ja yritysten suhteissa syntyy hankauskohtia, niin niitä ei yritetä peitellä, vaan yrittäjäjärjestöjen kanssa tartutaan niihin ja järjestetään infoja ja keskustelutilaisuuksia paineiden tuulettamiseksi ja keskinäisen yhteisymmärryksen lisäämiseksi.

Kaupungin julkiset hankinnat on tärkeä ja konkreettinen yritysyhteistyön osa. Kaupungin hankintatoimi ja Kainuun Yrittäjät käynnistivät yhdessä aktiivisen ja vuorovaikutteisen hankintayhteistyön, joka on ollut tuloksellista. Yhdessä järjestetään laajempia hankintailtoja ja hankintatoimi järjestää paikallisille yrityksille teknisen vuoropuhelun tilaisuuksia suuremmista hankinnoista hyvissä ajoin ennen tarjouspyyntövaihetta. Kaupungin pienhankintaohjeet on uudistettu vastaamaan paremmin paikallisten yritysten mahdollisuuksia päästä niihin mukaan. Keskeistä on hankinnoista tiedottaminen yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa niin, että tieto tavoittaa paikalliset tarjoajat.

Hankinta-asiamiespalvelu on valtakunnallinen Suomen Yrittäjien palvelu, johon myös Kainuun hankintarenkaan hankinta-asiamiespalvelu kuuluu. Palvelu koostuu tehokkaasta hankintatietojen hakupalvelusta ja alueellisista asiamiehistä. Kainuun hankinta-asiamiespalvelu käynnistettiin Kainuun Yrittäjien ja kaupungin yhteisenä pilottihankkeena ja on nyt vakinaistettu osaksi hankintayhteistyön palveluja. Verkkopalvelusta vastaavat Kainuun Yrittäjät ja henkilökohtaisesta asiamiespalvelusta kaupunki.

Kajaanissa toimivat yrittäjäjärjestöt

Kainuun Yrittäjät ry on Suomen Yrittäjien aluejärjestö, johon paikalliset yrittäjäyhdistykset kuuluvat. Asiantuntijana ja vaikuttajana järjestö parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä, lisää yrittäjien painoarvoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja luo myönteistä asennetta yrittäjyydelle. Paikallisen yrittäjäjärjestön jäsenenä yrittäjä on automaattisesti aluejärjestön kautta Suomen Yrittäjien jäsenpalvelujen piirissä. Jäsenpalveluja ovat mm. laajat maksuttomat neuvontapalvelut, rahanarvoiset jäsenedut ja SY:n tiedotus- ja verkkopalvelut, kuten esimerkiksi omistajanvaihdosten yrityspörssi.

Kajaanin Yrittäjät ry on Suomen Yrittäjien ja sen aluejärjestön Kainuun Yrittäjien paikallisyhdistys, johon kuuluu yli 600 kajaanilaista yritystä. Kajaanin Yrittäjät edistää jäsenyritystensä yhteistyötä, hoitaa paikallista edunvalvontaa ja neuvoo yrittäjäjärjestön palvelujen käytössä. Kajaanin Yrittäjien hallitukseen kuuluu asiantuntijajäsenenä kaupungin kansliapäällikkö, jolloin molemminpuolinen tiedonkulku on mutkatonta.

Kajaanin Yrittäjänaiset ry on Yrittäjänaisten Keskusliiton paikallisyhdistys. Kajaanin Yrittäjänaiset edistävät naisyrittäjyyttä ja valvovat naisyrittäjien etuja, luovat yrittäjien verkostoja ja luovat menestystä niin Yrittäjänaisille kuin Kajaanillekin.

Kajaanin Kauppiasyhdistys on kaupunkikeskustan yritysten perustama, yli sadan jäsenen yhdistys, joka kehittää Kajaanin kaupungin keskustaa ja luo elävän kokonaisuuden, Kainuun maakuntapääkaupungin ytimen, jolla on vahva imago, hyvä saavutettavuus sekä monipuolinen kaupan ja palveluiden tarjonta.  Tehtäväänsä kauppiasyhdistys toteuttaa mm. järjestämällä kaupunkikeskustassa erilaisia tapahtumia, jotka tuovat paikalle runsaasti yleisöä.

Oulun kauppakamarin Kajaanin kauppakamariosasto on osa kauppakamarien alueellista, valtakunnallista ja maailmanlaajuista yhteistyöverkostoa. Ne edistävät yritysten toimintaa ja kasvua vaikuttamalla ja välittämällä tietoa yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Yhteistyö kuntien, viranomaisten ja muiden yhteiskunnan päättäjien kanssa on tärkeä osa kauppakamarien työtä. Oulun kauppakamari tarjoaa jäsenilleen laajat liiketoimintakehittämisen palvelut.

Viimeksi muokattu

13.10.2016