Olet täällä

Yrityksen perustaminen, kasvu ja omistajanvaihdos

Yrittäjäksi ryhtyminen on suuri päätös yksittäiselle ihmiselle. Yleisellä ilmapiirillä on merkityksensä yrittäjyyspäätökseen, ja tukea päätökselle voi antaa yrittäjyyskoulutus ja yrityksen perustamisneuvonta. Yrittäjäksi aikovalla on Kajaanissa käytettävissään monipuoliset neuvonta- ja ohjauspalvelut ja laaja toimijoiden yhteistyöverkosto.

Jokimaisema. Kuva: Jonna Kallunki

Yritys-Suomi -palvelu käytössäsi 24h linkki

Yrityspalvelujen keskeisin kanava kaikkiin yrityksen elinkaaren vaiheisiin on Yritys-Suomen verkkopalvelu, josta saat ohjeet ja oppaat sekä väylät henkilökohtaiseen puhelinpalveluun ja sekä suoriin kontakteihin asiakaspalvelijoiden kanssa. Yritys-Suomi Kainuun omilla sivuilla on tarkempaa tietoa alueen palveluista.

Yrityksen perustaminen

Aloittaville yrittäjille on tarjolla Kainuun TE-toimiston asiantuntijoiden henkilökohtaista neuvontaa yritystoiminnan suunnitteluun, yritysidean arviointiin ja kehittämiseen. Palveluun kuuluu mm. liiketoimintasuunnitelman sparraamista ja apua alkuvaiheen rahoituksen kokoamiseen, mm. starttirahan hakemiseen.

Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen

Kainuun Etu Oy:n Kasvua Kainuuseen palveluilla tuetaan kainuulaisia pk-yrityksiä laajentamaan toimintaansa ja hakemaan kannattavaa liiketoiminnan kasvua Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisiltä markkinoilta. Toimintatapana on vahvistaa yrityksen kasvuvalmiuksia ja kansainvälistymisvalmiuksia asiantuntijapalveluilla, joita on tarjolla liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Omistajanvaihdos

Kasvua Kainuuseen -omistajanvaihdospalvelut antaa matalan kynnyksen neuvonta- ja asiantuntijapalvelua omistajanvaihdoksiin liittyvissä kysymyksissä sekä yrityksen myymistä että yrityksen ostamista suunnitteleville. Tarjolla on konkreettista apua mm. yrityksen arvonmäärityksiin ja tarvittavien sopimusten laatimiseen. Klinikkapäivissä ostaja ja myyjä pääsevät luottamuksellisesti keskustelemaan omistajanvaihdosasiantuntijan kanssa myytävän/ostettavan yrityksen tilanteesta. Kainuun Yrittäjät on omistajanvaihdospalvelun keskeinen kumppani, joka monesti on ensimmäinen luotettu kontakti yritystoiminnasta luopumista miettivälle yrittäjälle.

Kainuun yrityskummit

Kainuun yrityskummit ovat kokeneita, aktiivi-iässä tai vapaalla olevia yrittäjiä, yritysjohtajia tai elinkeinoelämän asiantuntijoita. Kummit jakavat omaa kokemustaan yrittäjille ja tavoittelevat yrittäjän parasta. Yrityskummit sparraavat sekä toimivia että aloittavia yrityksiä. Kun yritys etsii ideaansa, kasvaa, tavoittelee uutta markkinaa tai pohtii toimintatapaansa, keskustelukumppani voi olla tarpeen. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Valtakunnallisesta yrityskummitoiminnasta löydät tietoa www.yrityskummit.fi. Siellä on myös linkki mihin voit jättää kummipyynnön.

Sijoittumispalvelut Kainuuseen

Palvelu Kainuuseen sijoittumista suunnitteleville yrityksille tai henkilöille, joiden tuotteet tai palvelut suuntautuvat Kainuun ulkopuolisille markkinoille, tai yrityksen asiakasryhmät ovat pääasiassa muualta kuin Kainuusta. Yrityksen sijoittumiselle seudulle haetaan parhaat vaihtoehdot yhdessä laajan verkoston kanssa. Tukea on tarjolla toimitilojen ja osaavan henkilöstön löytämiseksi sekä monissa käytännön järjestelyissä kuten alihankinta- ja kumppanuusverkostojen luomisessa ja rahoitussuunnitelmien teossa.

Maaseutuyritysten neuvonta

Palvelu toimiville yrityksille maaseudulla, kuten esimerkiksi monialaiset maatilat, matkailu-, elintarvike-, urakointi-, hevos-, ja bioenergiayritykset. Pro Agrian asiantuntijat auttavat kaikissa yritystoiminnan asioissa sekä lupakysymyksissä ja rahoitushakemusten teossa. Palvelu on henkilökohtaista yritysneuvojan palvelua.

Viimeksi muokattu

15.7.2016