Olet täällä

Kaivulupa

Kaivutyöstä tehtävästä ilmoituksesta on saatava kaupungilta kirjallinen hyväksyntä eli kaivulupa, ennen töiden aloittamista. Ilmoituksessa on esitettävä tarvittavassa laajuudessaan seuraavat asiat:

  • Työmaasta vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä
  • Alueen sijainti (lisäksi karttaliite) 
  • Alueen työnaikainen käyttötarkoitus
  • Alueen laajuus (ks. maksurakennetaulukko)
  • Työn kesto (vrk)
  • Työnaikaiset liikennejärjestelyt
  • Laitteiden ja rakenteiden sijoittaminen sekä sijoittamissopimus tai -päätös

Katso myös maksuluokituskartta.

Kaivulupaa voi hakea sähköisesti osoitteessa http://asiointi.kajaani.fi/epermit tai Katutyöilmoituksella.

Vastuuhenkilö