Olet täällä

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt

Jokiranta kesällä

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä tulee tehdä kaupungille kirjallinen ilmoitus ennen töiden aloittamista. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin kaupunki on käsitellyt ilmoituksen ja myöntänyt tarvittavat luvat. Ilmoituksen/ lupahakemuksen käsittelyaika on enintään 21 vuorokautta.

Kunnalla on oikeus periä maksu lupahakemuksen käsittelystä ja työn valvonnasta. Katualueesta voidaan periä myös vuokraa, mikäli katualuetta joudutaan työn vuoksi tilapäisesti rajaamaan pois yleisestä käytöstä. Vuokran suuruus määräytyy rajaamisen keston, rajattavan alueen laajuuden ja alueen keskeisyyden perusteella. Maksut on esitetty maksurakennetaulukossa. Alueen keskeisyys huomioidaan maksuluokilla, jotka on esitetty maksuluokituskartassa.  

Katu- tai muulla yleisellä alueella työskentely vaatii yleensä tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Työstä vastaavan on liitettävä lupahakemukseen kaikki liikennemuodot huomioiva liikenteenohjaussuunnitelma, jonka kaupunki tarkastaa. Huomioithan myös, että toimenpide saattaa tarvita useamman luvan, esim. johdon sijoittaminen katualueelle tarvitsee sekä sijoitusluvan että kaivuluvan.

Kaupunki voi myös vuokrata katualuetta tai muuta yleistä aluetta tilapäisesti erilaisiin tarkoituksiin. Vuokrasopimusta sovelletaan silloin, kun itse työ ei kohdistu katualueeseen ja sen suorittamiseksi tai tapahtuman järjestämiseksi olisi muitakin vaihtoehtoja. Ks. Katualueen vuokraaminen.

Myös mainoslaitteen ja viitoituksen pysyvään sijoittamiseen tarvitaan sijoittamislupa, ks. Mainostaulun sijoittaminen ja Viitoituslupa.

Ohje ilmoituksen tekijälle

Ohje töiden suorittajalle:

 

Muita linkkejä luvanvaraisiin töihin liittyen:

Torimyyntipaikat

Toimenpideluvat

Maisematyöluvat

Rakennusvalvonta