Olet täällä

Ajoneuvojen siirto

23.5.2012.jpg

Ilmoitukset romuajoneuvoista, hylätyistä ajoneuvoista ja liikennealueiden kunnossapitoa haittaavista ajoneuvoista tehdään

- sähköpostitse osoitteeseen pys.valvonta(at)kajaani.fi
- puhelimitse numeroon 044 710 0969

Siirtopäätökset tekee kaupunginlakimies, pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio, puh. 044 7100 216.

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, mikäli romuajoneuvon haltija laiminlyö velvollisuuteensa. Yksityisestä alueelta kunta siirtää ajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Tienpitoviranomainen on velvollinen suorittamaan hylätyn ajoneuvon (=muu kuin romuajoneuvo) varastosiirron alueellaan. Yksityistieltä tai -alueelta kunta siirtää hylätyn ajoneuvon vain tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.