Olet täällä

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Jos katsotte pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen aiheettomaksi, teillä on oikeus 30 päivän aikana tiedoksisaannista tehdä kirjallinen tai sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle pysäköinninvalvonnan osoitteeseen (laki pysäköinninvalvonnasta 15 §). Oikaisuvaatimuksessa on esitettävä nimenne ja osoitteenne, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asiannumero, ajoneuvon rekisterinumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä maksuaikaa. 

Oikaisuvaatimuksessa on selvitettävä:

  • tekijän nimi
  • osoite
  • pysäköintivirheen asianumero (sijaitsee maksukehotuksen oikeassa yläkulmassa)

Lisäksi on hyvä mainita ajoneuvon rekisterinumero sekä tilinumero mahdollista palautusta varten.

Sähköinen oikaisuvaatimus

Tulostettava oikaisuvaatimus

 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Kajaani Infoon tai postitse osoitteeseen

Kajaanin pysäköinninvalvonta
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani

tai sähköpostilla osoitteeseen

tuija.aarnio(at)kajaani.fi tai pys.valvonta(at)kajaani.fi