Olet täällä

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköinti. Kuva: Reijo Haukia

Pysäköintivirhemaksu määrätään autoilijalle ajoneuvon pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta.

Myös moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta voidaan pysäköintivirhemaksulain mukaan määrätä pysäköintivirhemaksu.

Pysäköintivirhemaksu on maksettava 30 päivän kuluessa (laki  pysäköinninvalvonnasta 17 §). Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 EUROLLA (laki pysäköinninvalvonnasta 17 §)

Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön asiakas voi saattaa asian edelleen pysäköinninvalvojan käsiteltäväksi laatimalla oikaisuvaatimuksen.

 

Vastuuhenkilö