Olet täällä

Katujen kunnossapito

lumilinko

Kunnossapitoyksikkö vastaa katujen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta ympärivuotisesti. Lisäksi yksikkö vastaa maan- ja lumenläjityspaikkojen hoidosta ja kaupunkialueen katuvalaistuksesta sekä liikennevaloista. Voit antaa palautetta tai ilmoittaa havaitsemistasi epäkohdista palautejärjestelmän kautta.

 

Liikenneviraston ja ELY-keskusten toimialaan kuuluvia maantie-, rata- ja vesiväyläasioita hoitaa Liikenteen asiakaspalvelu, palautevayla.fi. Palauteväylässä voit mm. antaa palautetta ja tehdä ilmoituksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen.

 

Vahingonkorvauslakiin (31.5.1974/412) perustuvan korvauksen hakeminen

Korvausvaatimus Kajaanin kaupungille voidaan tehdä, mikäli on syytä olettaa kaupungin olevan osallinen vahinkoon.

Esinevahinkoon liittyvissä vahingoissa korvausta haetaan omasta vakuutusyhtiöstä. Työssä tai työmatkalla sattuneesta vahingosta korvausta haetaan työnantajan tapaturmavakuutuksesta.

Korvausvaatimus tehdään kirjallisena ja siinä esitetään seuraavat tiedot:

 • Mitä, missä ja milloin tapahtui
 • Aiheutuneet vammat ja/tai vahingot
 • Korvausvastuun syy (esim. kadun huono kunto)
 • Vaatimus (aiheutuneet kulut, tilapäinen haitta tms.)
 • Todistajien yhteystiedot
 • Hakijan yhteystiedot (myös pankkitili)

Korvausvaatimuksen liitteeksi tulee toimittaa:

 • Alkuperäiset maksetut laskut
 • Lääkärintodistus
 • Karttaesitys tapahtumapaikasta
 • Valokuva(t)
 • Poliisin tutkintapöytäkirja
 • Mahdollinen muu korvausvaatimukseen liittyvä aineisto

Lisätietoja antaa insinööri Pekka Kolehmainen, p. 044 7100 651.

 

Vastuuhenkilö