Olet täällä

Katujen kunnossapito

lumilinko

Kunnossapitoyksikkö vastaa katujen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta ympärivuotisesti. Lisäksi yksikkö vastaa maan- ja lumenläjityspaikkojen hoidosta ja kaupunkialueen katuvalaistuksesta sekä liikennevaloista.

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen ja kunnossapitoon otettujen katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät on liikenteellisen merkityksen perusteella jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokkien määritykset löytyvät liitteenä olevasta talvihoidon tavoiteaikataulusta.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokitus on esitetty liitteenä olevissa kartoissa.

Voit antaa palautetta tai ilmoittaa havaitsemistasi epäkohdista palautejärjestelmän kautta.

 

Liikenneviraston ja ELY-keskusten toimialaan kuuluvia maantie-, rata- ja vesiväyläasioita hoitaa Liikenteen asiakaspalvelu, palautevayla.fi. Palauteväylässä voit mm. antaa palautetta ja tehdä ilmoituksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen.

Vastuuhenkilö