Olet täällä

Katujen suunnittelu ja rakentaminen

koivukoski_2014.jpg

Liikenteen suunnittelun suuret linjat muodostetaan jo kaavoituksessa, ensin yleiskaavassa ja osayleiskaavoissa. Kaavoituksen edetessä asemakaavoitukseen liikennejärjestelyjen linjaukset tarkentuvat, tällöin laaditaan liikennesuunnitelma. Liikennesuunnitelmassa määritellään mm. katutilan jakamisesta eri liikennemuotojen välillä.

Liikennesuunnitelmaa seuraa katusuunnitelma, jossa esitetään kadun tarkka mitoitus, korkeusasema, valaistus- ja kuivatusratkaisut sekä pintamateriaalit ja istutukset.

Kajaanin kaupungissa katujen suunnittelua hoitaa Maankäyttö- suunnittelu- ja viranomaistulosalue. Rakentaminen ja rakennuttaminen on Kunnallistekniikka- ja liikuntatulosalueen hoidossa. 

Aluesuunnitteluyksikkö vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja hankekohtaisten suunnitelmien laatimisesta sekä toimii oman alansa asiantuntijana kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitusasioissa.

Nähtävillä olevat suunnitelmat julkaistaan nettisivuilla ja Kajaani-infon ilmoitustaululla. Palautetta  suunnitelmista voi antaa palautejärjestelmän kautta.

Aluesuunnittelun yhteystiedot:

Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 044 7100 034
Suunnittelija Kimmo Mursu 044 7100 422
Suunnitteluavustaja Taina Bucht 044 7147 598
Toimistoinsinööri Anu Elfving 044 7100 393
Suunnitteluinsinööri Teemu Rissanen 044 7100 360
 

 

 

 

Kunnallistekniikka- ja liikunta-tulosalue vastaa katujen, puistojen, ulkoilu- ja urheilualueiden sekä yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä.

Rakennuttamisen yhteystiedot:

Kaupungininsinööri Matti Nousiainen 044 7100 176
Rakennuttajainsinööri Teemu Hurskainen 044 7100 625
     

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Katujen ja puistojen kunnossapito

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt

Kunnallistekniikan investointikohteet 2017