Olet täällä

Kaavoituskatsaus

kaavoituskatsaus_2017_verkkosivun_ylakuva.jpg

Kaavoituskatsaus sisältää Kajaanin kaupungin ja Kainuun liiton vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Maakuntakaavoituksen osalta esillä ovat myös voimassa olevat maakuntakaavat. Lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat ovat kaavoituskatsauksessa selvitysvaiheessa olevia kaavoja. Kaavoituskatsauksessa on kerrottu lyhyesti kaavan sisällöstä ja tavoitteesta tai tarkoituksesta. Lisäksi on kerrottu, missä vaiheessa kaava on kaavoituskatsauksen ilmestyessä. Vuonna 2016 mukana ovat myös aluesuunnittelun katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeet.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

MRL 1. luku 7 §

Kaavoituskatsaus 2017

Vuoden 2017 kaavoituskatsaus tiedotuslehdessä: Kajaanin kaupunki -tiedotuslehti 2017, Kaavoituskatsaus sivuilla 16-17.