Olet täällä

Jätehuolto

Roskaamista metsätien varrella

Jätehuolto ja kierrätys

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi hoitaa Kajaanin ja muiden Kainuun kuntien kunnalle lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelut ja viranomaistehtävät, joita ovat:

- asuin- ja lomakiinteistöjen jätehuollon järjestäminen

- jätehuollon kehittäminen

- neuvonta ja tiedotus

Ympäristönsuojeluviranomainen

Jätehuollon ja jätelain valvonnasta vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.  

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tehdään ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin käsittelyyn kuljettamista varten.

Ekokymppi
Viestitie 2
87700 KAJAANI
p. 08 636 611
www.ekokymppi.fi
info(at)ekokymppi.fi

Vastuuhenkilö