Olet täällä

Maankäyttöpolitiikka

Kiinteistöjen sijainti- ja ominaisuustietojen ylläpito

Kaupungin kiinteistörekisteri on tallennettuna tietokannoissa osana valtakunnallista paikkatietoprojektia. Ylläpitoon kuuluu myös kaupungin kiinteistörekisteri-kartan laatiminen numeeriseen muotoon ja uuden pohjakartan kartoittaminen ilmakuvauksella. Maankäytön -vastuualue myy myös kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistötietojen lisäksi seuraavia kiinteistötietoja koko Suomen alueen kiinteistöistä: kiinteistörekisteriotteet, lainhuudot ja rasitustodistukset.

Kiinteistöinsinöörin lakisääteiset tehtävät

Kiinteistöinsinöörin lakisääteiset tehtävät ovat tonttijakojen laadinta, kaupungin kiinteistörekisterin ylläpito, tontin- ja yleisen alueen mittaustoimitukset sekä rakennusvalvontamittaukset.

 

Vastuuhenkilö

Lisää aiheesta