Olet täällä

Lohtajan koulun oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistäminen. Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, joka järjestää oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle oppilashuollon palveluina neuvotteluja, ideointia ja ohjausta.

Palvelut

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistäminen. Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, joka järjestää oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle oppilashuollon palveluina neuvotteluja, ideointia ja ohjausta.

Ryhmän jäseniin voi ottaa yhteyttä missä tahansa oppilaan koulunkäyntiin liittyvässä asiassa (esim. oppiminen, kaveripiiri, koulukiusaaminen, levottomuus, arkuus ja jännittyneisyys).

Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori, oma opettaja, vanhempien edustaja sekä oppilaiden edustaja. Tarvittaessa asiantuntijoiksi pyydetään psykologi ja sosiaalityöntekijä sekä muita asiantuntijoita.

Koulukuraattori

Kirsi Romppainen p. 044 7100804

Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii osana koulun oppilashuoltoa yhteistyössä oppilaiden vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin, mikäli lapsen oppimisen vaikeudet huolettavat tai vanhemmilla on huolta lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämän tasapainoon liittyen. Myös opettajat voivat konsultoida koulupsykologia lapsen oopimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyen ja kolupsykologi voi olla koululla mukana suunnittelemassa opetuksen järjestämiseen liittyviä tukitoimia yhteistyössä oppilaan, tämän vanhempien ja opettajan kanssa. Oppilas voi varata ajan koulupsykologille myös itse.

 

KAINUUN PERHENEUVOLA/PERHEKESKUS

Osoite: Koivukoskenkatu 14, 4. kerros, puh. 044 7974 960

Perheneuvolaan hakeudutaan monista syistä. Esimerkiksi, jos oppilaalla on jännitys- ja masennusoireita yms. perhe haluaa keskustella lasta koskevista asioista

 

 

TUKIOPETUS

Opinnoissaan tilapäisesti jälkeenjääneellä oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Myös huoltaja voi pyytää lapselleen tukiopetusta. Tukiopetusta ei kuitenkaan voida antaa esim. ulkomaanmatkan vuoksi opinnoissa jälkeen jäämisen vuoksi

 

 

SOPU

Lohtajan koulussa käydään jokaisella luokka-asteella SoPu-ohjelman mukainen materiaali ja kiusaamiseen puututaan heti. Koulun SoPu-tiimi muodostetaan vuosittain ja tiimi tukee lapsia ja opettajia ongelmatilanteissa

Vastuuhenkilö