Olet täällä

Purolan päiväkoti

uusi_kuva.jpg

“ Tulkohon ovesta onni,
ilo heljä ikkunasta,
lämmin mieli huonehesen,
hyllyille hyvän hyminä.”

 

Päiväkotimme tarjoaa sekä varhaiskasvatusta 1-5- vuotiaille lapsille että esiopetusta.

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Tavoitteemme on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Toimintamme perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Kajaanin paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Esiopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet liittyvät yhteen ja muodostavat toimintakulttuurin perustan.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.00 – 12.00.

 

 

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Hoitoajat tulee ilmoittaa edellisen viikon tiistaihin klo 12 mennessä.