Olet täällä

Purolan päiväkoti

uusi_kuva.jpg

 

“ Tulkohon ovesta onni,
ilo heljä ikkunasta,
lämmin mieli huonehesen,
hyllyille hyvän hyminä.”

 

 

Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta 1-5- vuotiaille lapsille.

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Tavoitteemme on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Toimintamme perustuu varhaiskasvatuksen lakiin, valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Kajaanin paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Hoitoajat tulee ilmoittaa edellisen viikon tiistaihin klo 12 mennessä.