Olet täällä

Hauholan koulun järjestyssäännöt

Lehtikankaan yläkoulun järjestyssäännöt 2016-2017

Palvelut

LEHTIKANKAAN YLÄKOULUN YHTEISET SÄÄNNÖT 2016-2017

KÄYTÖSTAVAT

- Lehtikankaan koulussa noudatetaan hyviä käytöstapoja.

KOULUTYÖ

- Koulussa noudatetaan lukujärjestyksen mukaista työaikaa.

- Viidestä myöhästymisestä seuraa kasvatuskeskustelu. 

- Kokeet ja tiedotteet palautetaan ajoissa.

- Päähineitä ei käytetä oppitunneilla eikä ruokalassa.

- Oppilaan tulee olla asianmukaisesti pukeutunut, niin, että hän voi osallistua opetukseen.

- Mikäli oppilas häiritsee opiskelua toistuvista huomautuksista huolimatta, opettaja voi poistaa oppilaan luokasta lähettäen hänet kuraattorin, opon tai rehtorin luo.

- Elektronisia laitteita ei käytetä oppitunneilla, ruokalassa ja koulumme juhlissa ellei se liity koulutyöhön tai siihen annetaan lupa.

- Toisten kuvaaminen ja äänittäminen on kiellettyä ilman asianomaisten lupaa ja  mikäli se ei liity koulutyöhön.

- Karamellien, purukumien ja virvoitusjuomien nauttiminen tunneilla ja koulun tilaisuuksissa on kielletty.

- Energiajuomien käyttö koulupäivän aikana on kielletty koulussa ja koulualueella.

VÄLITUNNIT

- Skeittailu sekä mopolla ja pyörällä ajaminen koulun pihalla on kielletty. Mopot ja pyörät säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.

- Matematiikan puolelta poistutaan välitunneilla ulos.

- Käytävällä kulkevalle henkilölle on annettava tietä!

PÄIHDYTTÄVÄT AINEET

- Päihteiden kouluun tuominen, hallussapito ja käyttö on kielletty.Kiinnijäämisessä sovelletaan Kajaanin kaupungin yhteisiä rangaistusohjeita ja Suomen lakia.

KOULUN OMAISUUDEN VAHINGOITTAMINEN

- Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen.

- Oppilas on velvollinen korvaamaan kadonneen tai tuhoutuneen oppikirjan.    

OMIEN VÄLINEIDEN TAI LAITTEIDEN RIKKOUTUMINEN

- Koulu ei ole velvollinen korvaamaan rikkoutuneita laitteita, jollei niitä ole  käytetty opetuksessa tai koulu ei ole aiheuttanut vahinkoa.                

KASVATUSKESKUSTELU

- Oppilas, joka häiritsee opetusta tai rikkoo koulun järjestyssääntöjä tai kohtelee muita epäkunnioittavasti voidaan määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun.  Kasvatuskeskustelu kirjataan ja ilmoitetaan huoltajalle.

JÄLKI-ISTUNTO

- Oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon, jos hän rikkoo tai laiminlyö koulun sääntöjä tai käyttäytyy epäasiallisesti.

- Jälki-istunto järjestetään tarvittaessa.

- Oppilaan velvollisuus on hoitaa istuminen aina ensimmäisenä mahdollisena jälki-istuntopäivänä.

POISSAOLOT JA ILMOITUSVELVOLLISUUS

- Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolo saman koulupäivän aikana.

-Jos ilmoitusta ei tule koepäivän aikana, koetta ei saa tehdä ja arvosana kokeesta on 4.

- Luvattomasta koulupäivän aikana tapahtuvasta poissaolosta seuraa keskustelu luokanohjaajan tai aineenopettajan kanssa.

FYYSINEN KOSKEMATTOMUUS

- Koulussamme kunnioitetaan fyysistä koskemattomuutta.