Olet täällä

Peruskoulut

Kajaanissa on 13 peruskoulua eri puolilla kaupunkia.

Palvelut

Katso peruskoulut kartalla

Kajaanin kaupungin oppilaaksiottoalueet

 

Lehtikankaan alue
Lehtikankaan alue käsittää pääradan itäpuolen alueen. Alueella on kaksi koulua: Lehtikankaan koulu ja Soidinsuon koulu.

Lehtikankaan koulu
Lehtikankaan koulussa ovat  vuosiluokat  1-9. Oppilaat otetaan ns. vanhan Lehtikankaan alueelta, Prikaatin alueelta.

Soidinsuon koulu
Soidinsuon koulussa ovat vuosiluokat 1-6 ja se toimii kaksisarjaisena. Oppilasalueena ovat Rinnekadun etelänpuoleinen alue.
Soidinsuon koulun oppilaat jatkavat yläkoulussa Lehtikankaan koulussa  7.-9. vuosiluokilla. Soidinsuon koulussa aloittaa 1 .luokan 2 luokallista oppilaita vuosittain.

Kajaaninjoen pohjoispuolen alue

Kajaaninjoen pohjoispuolella on viisi koulua: Nakertajan, Teppanan, Kätönlahden, Jormuan ja Kuluntalahden koulut. Näissä kouluissa järjestetään opetus 1-6 vuosiluokkien yleisopetuksen oppilaille.

Nakertajan koulu
Nakertajan kouluun otetaan Nakertajan, Hetteenmäen ja Paltaniemen  1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

Teppanan koulu
Teppanan kouluun otetaan Kuusanmäen, Teppanan, Karolineburgin ja tarvittaessa Kättö-Kuurnan lähialueen 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

Kätönlahden koulu
Kätönlahden kouluun otetaan Kätönlahden ja Kättö-Kuurna lähialueen oppilaat. Lisäksi kouluun tulevat Heinisuon, Hannusrannan, Kirkkoahon, Lehtomäen ja Pärsänsuon alueen 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

Jormuan ja Kuluntalahden koulut
Jormuan ja Kuluntalahden alueiden oppilaat jaetaan Jormuan ja Kuluntalahden koulun 1-6 vuosiluokille lähikouluperiaatteella ja koulukuljetusten tehokkaan järjestämisen perusteella.

Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

Kajaaninjoen eteläpuolen ja pääradan länsipuolen alue
Alueella on kuusi koulua: Otanmäen, Vuolijoen ja Lohtajan koulut sekä Keskuskoulu, Seminaarin koulu ja Kajaanin lyseo.

Otanmäen koulu
Otanmäen koulussa ovat vuosiluokat 1-9. Koulun oppilaaksiottoalueena on koulun lähialue ja entisen Vuolijoen kunnan alueen 7-9 luokkalaiset.

Vuolijoen koulu
Vuolijoen koulussa toimivat 1-6 vuosiluokat. Koulun oppilaaksiottoalueena on entisen Vuolijoen kirkonkylän alue ja entisen Vuolijoen kunnan länsiosa. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Otanmäen koulussa 7-9 vuosiluokilla.

Lohtajan koulu
Lohtajan koulun oppilaiksi otetaan Lohtaja-Huuhkajavaaran ja Ketun alueiden 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaaksiottoalueen pohjoisraja on Sokajärventie.  Oppilaat jatkavat yläkoulua Keskuskoulussa  7-9 vuosiluokilla.

Keskuskoulu
Keskuskoulun oppilaaksiottoalueena ovat Keskustan, Purolan, Puistolan ja Onnelan alueet. Lisäksi kuljetusoppilaat Mainuan, Vuoreslahden, Koutaniemen, Parkinniemen, Hevossuon ja Teerisuon alueilta.

Lisäksi Keskuskouluun tulevat Lohtajan koulun 6. luokkienoppilaat yläkouluun 7-9 vuosisluokille.

Seminaarin koulu
Seminaarin koulussa käyvät 1. ja 2. vuosiluokat Keskuskoulun oppilaaksiottoalueen oppilaat ja siirtyvät sitten 3. luokalla Keskuskouluun.

Kajaanin lyseossa ovat vuosiluokat 7-9. Ne oppilaat, joiden alakouluna on ollut Teppanan, Kätönlahden, Nakertajan, Jormuan ja Kuluntalahden koulu, jatkavat yläluokille Kajaanin lyseoon.

Vastuuhenkilö