Olet täällä

Monikulttuurinen opetus

Monikulttuurisuus rikastuttaa koulua. Sivusto tukee kaksisuuntaista kotoutumista.

Kun perusopetuksen ikäinen lapsi puhuu omana äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomen kieltä, hän saa tietynlaista tukea koulunkäyntiin.

 

 

Palvelut

Lehtikankaan koulu kuva Reijo Haukia

Jos perusopetuksen ikäisen lapsen suomen kielen taito ei vielä riitä perusopetuksessa selviytymiseen, hän aloittaa koulunkäynnin valmistavan opetuksen luokassa. Maahanmuuttajaoppilaan tukeen sisältyvät valmistava opetus, maahanmuuttajaoppilaiden tukiluokat, Suomi toisena kielenä -opetus ja oman äidinkielen opetus. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen luokkaan ja hän saa Suomi toisena kielenä -opetusta. Oppilaalla on mahdollisuus saada yksittäisiin oppiaineisiin tukea myös maahanmuuttajaoppilaiden tukiluokasta. Monikulttuurisuuden kehittämissuunnitelmasta löydät lisätietoja monikulttuurisesta perusopetuksesta. Voit tutustua valmistavaan opetukseen ja perusopetukseen myös monikielisen kajaanimcl.fi - sivuston avulla.

Vastuuhenkilö