Olet täällä

Erikoisluokat ja -valinnat

Kajaanissa on 3. ja 7. luokalta alkavia matematiikan, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.

Palvelut

Kajaanin lyseon matematiikkaluokka

Kajaanin lyseon matematiikkaluokan päätavoite on luoda myönteistä asennetta matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kohtaan ja korostaa niiden merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa. Tarkoituksena on koota matematiikasta ja luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneita oppilaita opiskelemaan painotetusti kyseisiä aineita. Painoalueet ovat matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian opiskelussa. Matematiikkaluokan oppilaat opiskelevat yläkoulussa kaksi vuosiviikkotuntia enemmän matematiikkaa, kemiaa ja biologiaa kuin muut oppilaat. Opiskelussa pyritään hyödyntämään uuden opetussuunnitelman mukaisesti enemmän tietoteknisiä sovelluksia, minkä lisäksi oppilaat pääsevät tutustumaan lukion pitkään matematiikkaan. Matematiikkaluokan oppilaat valitaan tammikuussa pidettävällä pääsykokeella.

Kajaanin lyseossa aloitti syksyllä 1998 ensimmäinen matematiikkaluokka. Syksystä 1999 alkaen koulumme oli LUMA-pilottikouluna eli mukana valtakunnallisessa matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden kehittämishankkeessa. 

LUMA-aineita ovat matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia.  Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt matematiikkaluokalle erillisen luma-aineita painottavan tuntijaon ja opetussuunnitelman.  Koululla on näin mahdollisuus kehittää opetusta ja opetusvälineistöä.

Lehtikankaan yläkoulun liikuntapainotteinen luokka

Liikuntapainotteisten luokkien tarkoitus on antaa liikunnallisesti lahjakkaille ja liikunnasta innostuneille oppilaille tavallista monipuolisempaa ja tehostettua liikunnan opetusta. Liikuntapainotteisella luokalla on samat oppiaineet kuin muillakin luokilla. Lisäliikunta on sisällytetty oppilaan valinnaisaineisiin. Liikuntaluokkalaisilla valintana on liikunta. Liikuntapainotteisille luokille oppilaat valitaan Olympiakomitean hyväksymän valtakunnallisen soveltuvuuskokeen perusteella. Luokalle valitaan vuosittain 22 oppilasta.

7-luokalla kaikilla oppilailla on kaksi ylimääräistä tuntia liikuntaa tavallisen liikunnan lisäksi (2+2).

8- luokalla kahden + yhden (3) kaikille yhteisen liikuntatunnin lisäksi oppilaiden kuudesta valinnaistunnista neljä (4) on liikuntaa. Liikuntaa on 3+4 tuntia viikossa.

9-luokalla liikuntaa 2 + 2 + 2 tuntia. 

Keskuskoulun musiikkiluokka

Keskuskoulun musiikkiluokilla annetaan laajennettua musiikinopetusta 3. - 9.-luokilla. Monipuolinen musiikki kaikuu usein monissa konserteissa; musiikkiluokilla soitetaan ja lauletaan täydellä volyymilla ja suurella innolla. 

Musiikkiluokkatoiminta alkoi Kajaanissa jo 1960-luvun lopulla ja jatkuu edelleen. Kajaanin kouluissa testataan kaikki halukkaat 2. luokkien oppilaat. Musiikkiluokalle oppilaat valitaan musikaalisuuden eri osa-alueita testaavalla testillä.

Musiikkiluokalla opiskelu vaatii koulunkäyntivalmiuksien hyvää hallintaa; esitys- ja konserttikausina oppilas työskentelee normaalia enemmän itsenäisesti ja omatoimisesti. Musiikkiluokilla on oma tuntijakonsa, joten musiikinopetusta on enemmän kuin muilla yleisopetuksen luokilla.

Musiikkiluokilla oppilaat saavat monipuolista musiikin opetusta. Tuloksena on syntynyt erilaisia soitin- ja lauluyhtyeitä, kuoroja ja nuorisosinfoniaorkesteri. Teoriaopetus hoidetaan yhdessä Kajaanin musiikkiopiston kanssa.

Musiikkiluokkalaiset tekevät mm. joulu- ja kevätkonsertteja, musikaaleja sekä musiikki-näytelmiä. Lisäksi musiikkiluokkalaiset tekevät Kajaania tunnetuksi osallistumalla kuoro- ja musiikkitapahtumiin ympäri Suomea. Musiikkiluokkien vahvoina tukijoina toimivat luokkien vanhempainyhdistykset sekä Väinämöisen Laulu ja Soitto ry.

Väinämöisen Laulu ja Soitto ry on musiikkiluokkalaisten vanhempien muodostama kannatusyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1983. Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja avustaa taloudellisesti Kajaanin Keskuskoulun musiikkiluokkien toimintaa. Yhdistyksen varat käytetään kokonaisuudessaan musiikkiluokkien hyväksi, sen toiminta on hyvin tarpeellinen lisä musiikkiluokkatoiminnassa.