Olet täällä

Kulttuuriavustukset

Kajaanin kaupunki myöntää avustusta kulttuuritoimintaa harjoittaville kajaanilaisille yhteisöille ja yksityisille henkilöille. 

Palvelut

Lumimiilu. Kuva: Marko Karvonen

Yleisavustusta voidaan myöntää niille paikallisille yhdistyksille, joiden toiminta sääntöjen mukaan kuuluu pääasiallisesti Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 1 §:ssä määritellyn kulttuuritoiminnan piiriin: “Kuntien kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää taiteen tekemistä, kulttuurin ja taiteen harrastamista, kulttuurin ja taiteen saatavuutta ja käyttöä, taide- ja kulttuurikasvatusta, kulttuuriperintöä sekä kulttuurin ja taiteen paikallisia, alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia muissa toiminnoissa ja toimialoilla.”

Kohdeavustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille sekä sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa. Kysymykseen voi tulla myös yhteisöt, jotka harjoittavat muuta kulttuuritoimintaa kuin lain 1 §:ssä määritellään.

Yksityisiä ammattitaiteilijoita tuetaan vain siinä tapauksessa, että samalla lisätään ja monipuolistetaan paikallista kulttuuritarjontaa, esim. järjestämällä taiteilijoille julkisia esiintymisiä ja muita työtilaisuuksia. Avustusta voidaan myöntää myös taiteellisen uran luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjakkaille paikallisille taitelijoille.

Avustusta haetaan sähköisesti

Hakuaika on päättynyt 30.4.2019 klo 15.00. Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Sähköiset lomakkeet ovat saatavilla hakuaikana. 

Lomakkeelle tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä Tallenna keskeneräisenä -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin.

Sähköisesti lähetetyn lomakkeen käsittelyä voit seurata kirjautumalla sähköisen asioinnin palveluun. Asiointipalvelusta voit myös tallentaa ja tulostaa hakemuksesi tiedot.

Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää ja tulostaa alla olevan pdf-lomakkeen. Paperilomakkeita on saatavilla Kajaani Infosta. Kirjallinen hakemus liitteineen palautetaan Kajaani Infoon osoitteeseen:

Kajaani Info
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani 

 

 

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustusta saaneiden yksityisten henkilöiden ja yhdistysten on annettava selvitys avustusten käytöstä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Jos selvityksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää ja tulostaa alla olevan pdf-lomakkeen. Kirjallinen hakemus liitteineen palautetaan osoitteella Kaukametsän toimisto, Koskikatu 2, 87200 Kajaani.

Selvitys avustuksen käytöstä (sähköinen lomake)

 

Vastuuhenkilö

kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
044 710 0922
Kaukametsän kulttuuripalvelujen ostot, Runoviikon tapahtumapäällikkö
Sähköpostiosoite: