Olet täällä

7.1.2016 - 14:57

Vireilletuloilmoitus: asemakaavan muutos, Otanmäki keskustan kulttuuriympäristö

Asemakaavan muutoksen tavoite on muuttaa kaavamerkinnät vastaamaan maanomistusrajoja sekä suojella valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät rakennuskohteet.

Uusimmat

12.7.2018
Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan asevelvollisten kutsunnat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella vuonna...
26.6.2018
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen vaihemaakuntakaavan laatiminen on käynnistynyt Kainuussa maakuntavaltuuston päätöksellä 1.6.2015...