Olet täällä

Monikulttuurinen varhaiskasvatus

Monikulttuurinen varhaiskasvatus

Monikulttuuristen lasten päivähoito ja esiopetus

Monikulttuuristen lasten päivähoito ja esiopetus ovat osa yleisiä varhaiskasvatuspalveluja. Lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin merkitys on tärkeää hänen kehityksensä tukemisessa. Kaikille lapsille tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetusikäisille esiopetuksen oppimissuunnitelmat, jotka ovat samalla osa lapsen kotoutumissuunnitelmaa. Suomen kielen oppimista tuetaan suomi toisena kielenä S2- opetuksen suunnitelman pohjalta arjen vuorovaikutustilanteissa, pienryhmätoiminnoissa ja yksilöopetuksena.

 

Vastuuhenkilö